НЕ ТІЛЬКИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 МЕДИЧНІ ВІДХОДИ Є ЗАГРОЗОЮ!

До відходів закладів охорони здоров’я належать тверді, рідкі та зібрані газоподібні речовини, матеріали і предмети лікувально-профілактичної (медичної) діяльності, яка включає діагностику, спостереження, лікування, профілактику і полегшення страждань людини, а також пов’язані з цим дослідження, у тому числі наукові.

У закладах охорони здоров’я утворюються небезпечні відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні властивості, які створюють або можуть створити значну загрозу для здоров’я пацієнтів та співробітників та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил під час збору, тимчасового зберігання і видалення для подальшої утилізації відходів закладів охорони здоров’я дає змогу звести до мінімуму поширення інфекцій і знижує ризик травматизму співробітників установи, пацієнтів, відвідувачів.

Не все в купу! Класифікація медичних відходів

Діючі Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами (Наказ МОЗ  від 08.06.2015  № 325) встановлюють загальні вимоги щодо поводження з цим видом відходів в закладах охорони здоров’я з метою попередження їх негативного впливу на життя, здоров’я населення та довкілля і визначають порядок збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знезараження, захоронення та їх знищення. Порядок поводження з кожним окремим видом цієї групи визначається залежно від категорії, до якої підпадають відходи.

Медичні відходи поділяються на такі категорії:

 1. Категорія А – епідемічно безпечні медичні відходи;
 2. Категорія В – епідемічно небезпечні медичні відходи;
 3. Категорія С – токсикологічно небезпечні медичні відходи;
 4. Категорія D – радіологічно небезпечні медичні відходи.

Система поводження з відходами складається з наступних етапів:

 • Збирання та сортування відходів;
 • Маркування відходів;
 • Знезараження (дезінфекція) відходів;
 • Транспортування і перенесення відходів у корпусні/міжкорпусні (накопичувальні) контейнери в межах закладу, де вони утворюються;
 • Утилізація відходів (тих, що можуть підлягати утилізації);
 • Захоронення відходів (лише для відходів категорії А).

Вимоги до поводження із кожною категорією медичних відходів:

Поводження з побутовими відходами (категорія А) – збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, в межах вимог чинного законодавства.

Відходи категорії В після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.

Медичні відходи категорії С передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Збирання, зберігання, транспортування та видалення відходів категорії D здійснюються відповідно до вимог законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами, нормами радіаційної безпеки.

Умови безпечного поводження з медичними відходами

До робіт, пов’язаних із збиранням, обробленням, зберіганням і перевезенням відходів не допускається залучати людей, які не пройшли відповідної підготовки. Інструктаж персоналу з правил безпечного поводження з відходами проводиться особою, яка відповідає за збирання відходів за наказом по закладу охорони здоров’я.

У зв’язку з тим, що в процесі прибирання і ліквідації відходів часто доводиться стикатися з найрізноманітнішими проблемами, керівникам закладів рекомендується розробити план поетапних заходів і призначити співробітника, відповідального за координацію цього виду діяльності медичного закладу.

До плану заходів варто включити навчання всіх співробітників, що беруть участь у процесі прибирання і ліквідації відходів.

При порушенні нормативних вимог щодо видалення у відходи гострих предметів виникає серйозна загроза здоров’ю тих співробітників, в обов’язки яких входить прибирання і видалення відходів, у результаті травм і передання небезпечних інфекційних захворювань, включаючи зараження вірусом гепатиту В, С і ВІЛ. З метою запобігання інфікуванню персоналу медичного закладу слід дотримуватися універсальних заходів безпеки при поводженні з медичними відходами. Ці заходи передбачають наступне:

 • Дотримання правил і техніки миття та антисептики рук;
 • Використання індивідуальних засобів захисту (водонепроникні халати, шапочки, рукавички, маски, окуляри або захисні екрани) під час проведення усіх медичних маніпуляцій, прибирання операційних, перев’язувальних, маніпуляційних приміщень, бактеріологічних та клініко-діагностичних лабораторій тощо, що пов’язані з можливим контактом з кров’ю або іншими біологічними рідинами пацієнтів;
 • Дотримання правил безпеки при роботі, збиранні, передстерилізаційному очищенні або видаленні з відділення гострого та ріжучого медичного інструментарію.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}