Закон

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

Закон

Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення від 18.05.2017 N 2047-VIII ( 2047-19 )

Постанова

Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, дання яких у водні об’єкти нормується від 11.09.1996 № 1100

Постанова

Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами від 25.03.1999 № 465

Постанова

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування від 13 березня 2002 р. N 321

Наказ

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води від 15.11.2004 № 205

Наказ

Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами від 15.12.1994 р. № 116

Наказ

Про затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України від 17.02.2004 N 33

Наказ

Про затвердження ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація” від 31.10.2012 № 553

Наказ

Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування від 12.04.2018 № 116