Особливості отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для зварювальних робіт

Протягом останніх років у суспільстві широко обговорюються проблеми формування державної та міждержавної природоохоронної політики.

Виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань зі скорочення викидів, прийняття управлінських рішень щодо нормування, контролю, планування, ведення державного обліку потребують достовірної інформації про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Найважливішого значення при цьому набувають документи суб’єктів господарювання у сфері охорони атмосферного повітря: звіт по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інформація, що міститься в даних матеріалах є також надзвичайно важливою для визначення сум податкових зобов’язань підприємства.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це офіційний документ, який дає право здійснювати викиди певної кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу протягом визначеного в дозволі терміну.

Варто зазначити, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися лише після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання (відповідно до ч. 5, 6 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» від 16. 10. 1992 р. № 2707–XII). У дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря міститься перелік та обсяги викидів.

Залежно від рівня впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкти розподіляються на три групи. Для об’єктів першої групи дозвіл видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України за погодженням із Держпродспоживслужбою; для об’єктів другої і третьої груп – обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим із питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із територіальним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Строк дії дозволу становить: для об’єктів першої групи – 7 років; другої групи – 10 років; третьої групи – не обмежений. Дозвіл видається безоплатно.

Постановою КМУ від 13. 03. 2002 р. № 302 затверджено Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Це означає, що передумовою отримання дозволу є підготовка пакета документів. Суб’єкти підприємницької діяльності для розроблення цих документів можуть залучати установи, організації та заклади, яким Міністерство енергетики та захисту довкілля України надало таке право. Послуги цих установ оплачуються на договірній основі.

Процеси електрозварювань широко використовуються в багатьох галузях промисловості при збірці різних виробів і конструкцій. Зварювання – це процес з’єднання окремих металевих частин шляхом плавлення кромок цих частин і наступного міжатомного проникнення однієї частини металу в другу. Внаслідок цього в зоні зварювання утворюється міцне нероз’ємне з’єднання. Як правило, зварюванню піддають металеві деталі. Зварювання характеризується економічністю, високою продуктивністю процесу, порівняно невеликою трудомісткістю виготовлення виробів, міцністю з’єднання окремих металевих частин, високою якістю. Під час зварювання в атмосферне повітря викидаються різні шкідливі речовини, а саме: зварювальні аерозолі, тверді частинки (дим), оксиди марганцю, хрому, вуглецю, з’єднання кремнію, нікелю, фтору, інших шкідливих речовин. Відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря можуть здійснюватися суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря регулюється відповідно до статті 33 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря». Водночас ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» не деталізує питання щодо видів юридичної відповідальності, враховуючи положення законодавства та практику притягнення до юридичної відповідальності, треба зазначити, що до осіб, винних у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, може застосовуватися дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та цивільно-правова (майнова) відповідальність.

Найпоширенішим видом юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря є адміністративна відповідальність. Так, у главі 7 КУпАП – адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини – передбачено відповідальність у наступних випадках:

  • порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78 КУпАП);
  • порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (ст. 781 КУпАП);
  • недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію та експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП).

Основним видом покарання за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря є штраф. Крім того, характеризуючи юридичну відповідальність за порушення законодавства, потрібно звернути увагу на те, що статтею 12 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» передбачено, що «господарська чи інші види діяльності, пов’язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства».

У межах виконання зазначеної законодавчої норми діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюється з порушенням законодавства у сфері охорони атмосферного повітря, може бути:

  1. Обмежена – на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях обладнання
  2. Тимчасово заборонена (зупинена) – до виконання необхідних природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання
  3. Припинена – повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання

Наявність необхідної відповідної документації та дотримання всіх норм законодавства у сфері природоохорони – один з найголовніших моментів у роботі будь-якого підприємства. Відповідність усім вимогам та необхідним нормам дозволяє компанії якісно й правильно проводити власну діяльність, уникаючи негативних наслідків, котрі можуть виражатися у вигляді штрафів, обмеження або припинення діяльності. Саме для досягнення позитивного результату так важливо дотримуватися усіх аспектів законодавства.

ТОВ «Наукове підприємство «Експертний центр» спеціалізується на оформленні науково-технічної документації та допомозі в отриманні всіх необхідних погоджень та дозволів відповідно до вимог чинного екологічного законодавства України. Наші співробітники ефективно поєднують сучасні технології і екологічні стандарти з бездоганним знанням чинного законодавства, а значний досвід роботи допомагає швидко і якісно вирішувати різнобічні питання сучасного підприємства.

У зв’язку з постійним стійким розвитком наша компанія відкрита для співпраці з потужними підприємствами всіх провідних галузей промисловості України. Запрошуємо до співпраці всіх наших колег – промислових екологів: будемо щиро вдячні за довіру і надамо повний доступ до поточної інформації. Ми знаходимось за адресою м.Київ, вул. Народного ополчення, б.1, офіс 319, е-mail: office@expertcentr.com.ua, контактні телефони: +38 (0442) 46-03-22, +38 (097) 871-74-79.

Наша компанія завжди орієнтована на взаємовигідні та прозорі умови співробітництва!

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}