Закон

Закон України «Про Відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР

Закон

Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами від 14.09.2000 № 1947-III

Закон

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції № 1393-XIV від 18.12.2017

Постанова

Постанова КМ “Ідентифікація відходів” №2034 от 01.11.1999

Постанова

“Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів” від 31.08.1998 № 1360

Постанова

Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів Постанова КМУ № 1120 від 13.07.2000

Постанова

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів від 3 серпня 1998 р. N 1216

Постанова

Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми від 18 лютого 2016 р. № 118

Наказ

Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення від 07.07.2008 N 342

Наказ

Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів N 12 від 14.01.99

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор відходів ДК 005-96 29.02.1996 N 89

ДСТУ 2195-99 «Технічний паспорт відходу» від 08.09.1999 № 167.