Ліцензія на поводження з небезпечними відходами

Ліцензію на поводження з небезпечними відходами необхідно мати суб’єктам господарювання, при  здійснені утилізації, захоронення, видалення, переробки, обробки, сортування, зберігання, накопичення та утворення небезпечних відходів.

Послуга отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами включає підготовку  наступного пакету документів:

 • заяву на отримання ліцензії на небезпечні відходи;
 • відомості про наявність матеріально-технічної бази для реалізації діяльності, пов’язаної з поводженням з небезпечними відходами, а також копії документів, що засвідчують право власності чи оренди на наявну матеріально-технічну базу;
 • інформацію про декларацію безпеки та розроблений план локалізації та ліквідації наслідків аварійних ситуацій на об’єкті (ПЛАС);
 • відомості з підписом отримувача ліцензії про наявність власних чи орендованих виробничих приміщень для реалізації господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
 • інформацію про наявність дозвільних документів в сфері господарської діяльності;
 • перелік небезпечних відходів для поводження з якими отримується ліцензія;
 • у випадку видалення небезпечних відходів на території суб’єкта господарювання, паспорт місця видалення небезпечних відходів (МВВ);
 • реєстрової карти об’єктів обробки та утилізації небезпечних відходів;
 • відомості про технологічний регламент впроваджений на об’єкті;
 • копії паспорту отримувача ліцензії на небезпечні відходи та реєстраційного номеру обліку платника податків.

Надання послуги здійснюються з дотриманням вимог законів України «Про відходи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів» та  «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Строк та вартість повного комплексу послуг «під ключ» залежить від:

 1. Характеристики поводження з небезпечними відходами;
 2. Кількості небезпечних відходів для поводження з якими отримується ліцензія;
 3. Наявність складових пакету документів за переліком (в разі відсутності необхідних матеріалів, Виконавець бере на себе зобов’язання підготовки, що займає додаткові витрати та період виконання).