Нормативно-правові документи

Image

“Про охорону атмосферного повітря” – XII від 16.10.1992

Image

“Про відходи” від 05.03.1998

Image

“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” –  06.09.2005

Image

“Про затвердження зразка Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу” від 08.11.2006

Image

“Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля” від 13 грудня 2017 р.

Image

“Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів” від 13 липня 2000р.

Image

“Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” від 3 серпня 1998 р.

Image

“Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів” від  31 серпня 1998 р.

Image

“Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459” від 13 березня 2002 р.

Image

“Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми” від 18 лютого 2016 р.

Image

“Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів” від 20.11.2008

Image

“Про затвердження форми заявки, яку подає суб’єкт господарювання для отримання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу” від 18.05.2009

Image

“Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням”

Image

“Про охорону навколишнього природного середовища”

Image

“Про оцінку впливу на довкілля”

Image

“Про пестициди і агрохімікати”

Image

“Про ліцензування видів господарської діяльності”