Екологічний податок: всі питання в одній статті

З метою часткової компенсації негативного впливу на навколишнє середовище всі підприємства, які здійснюють таку господарську діяльність в Україні, оподатковуються екологічним податком.Це обов’язковий платіж, основна мета якого економічно стимулювати платників податків до зменшення забруднення природи. Ключовою відмінністю екологічного податку від інших внесків, відрахувань і платежів є те, що його регламентує не тільки Податковий кодекс, а й інші нормативно-правові акти, що стосуються екологічного права. Розглянемо на прикладах відповіді на питання, що стосуються екологічного податку.

Хто відноситься до платників податків

Що такеекологічний податок і як він вважається, потрібно знати організаціям, які ведуть господарську діяльність, відчутно допомагає вплив на навколишнє середовище. До них відносяться приватні і державні структури, резиденти і нерезиденти країни, що мають бізнес на території України. Податки нараховуються, якщо в результаті діяльності підприємства:

 • відбуваються викиди забруднюючих речовин в атмосферу або водні джерела (місцевого або державного масштабу) в тому числі водосховища, канали або підземні води;
 • виробляються і розміщуються на полігонах небезпечні відходи;
 • утворюються токсичні сполуки (зокрема, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду).

Важливо! Якщо відходи визнані вторинною сировиною, їх розміщення на території виробничого підприємства не обкладається податком.

Хто звільняється від податку

Чи не сплачуютьекологічний податок:

 • суб’єкти ядерної енергетики, у яких є договір про вивезення за межі України використаних джерел іонізуючого випромінювання на територію держави, що здійснює поставки сировини;
 • організації, що займаються поводженням з відходами, які утворилися після катастрофи на ЧАЕС;
 • виробники радіоактивних відходів, що мають відповідні ліцензії і не перевищують норм, вказаних в них;
 • держструктури, які займаються обігом і дезактивацією особливо небезпечних радіоактивних речовин, які є власністю держави;
 • підприємства, що займаються збором, транспортуванням і зберіганням на своїх полігонах відходів, які є вторинною сировиною, і що надають послуги в цій сфері (за умови наявності ліцензії, що дозволяє ведення такої діяльності);
 • підприємства, що мають стаціонарні джерела, що утворюютьСО2(До 500 т за рік).

Важливо! Відповідно до правками, прийнятими на початку 2019 року, до тих, хто платить екоподаток, приєдналися підприємства, у яких обсяг викидів СО2 (в сукупності за минулі чотири квартали) перевищив 500 т. Ця категорія платників зобов’язується податиподаткову відомість і внести плату за той час, коли було зафіксовано перевищення. Порядок передбачений НК.

Об’єкти, база і ставка екоподатку

З початку 2019 року по відношенню до екологічного оподаткуванню відбулися істотні зміни. Ставки значно збільшилися. Тепер, щоб розрахуватиекоподаток, необхідно врахувати:

 • ставку;
 • тип і вид речовини, що забруднює навколишнє середовище (воду, повітря, грунт);
 • обсяг утвореного з’єднання (т);
 • середовище поширення (вода, повітря або грунт);
 • клас небезпеки для конкретного з’єднання;
 • концентрації сполук, допустимі для конкретної середовища (вода, повітря, грунт);
 • безпечні показники конкретних речовин, характерні для певного населеного пункту.

Щоб розрахувати екологічний податок, пропонуємо дані про ставки в Україні, актуальні на 2019 рік.

Таблиця 1. Ставки екологічного податку залежно від виду шкідливої ​​речовини.

 

Забруднююча речовина

Ставка екоподатку, грн. / Т

атмосфера

водні об’єкти

Азоту оксиди

2451,84

Азот амонійний

1610,48

Аміак

459,85

Ангідрид сірчистий

2451,84

Ацетон

919,69

Бенз (о) пірен

3 121 217,74

Бутилацетат

552,23

Ванадію пятиокись

9196,93

Водень хлористий

92,37

Вуглецю окис

92,37

Вуглецю двоокис

10,00

Вуглеводні 138,57

138,57

Газоподібні фтористі з’єднання

6070,39

Завислі у воді речовини

46,19

Кадмію сполуки в повітрі

19 405,92

Марганець та його сполуки

19 405,92

Нафтопродукти в воді

9474,05

Нікель та його сполуки в повітрі

98 872,97

Нітрати у воді

138,57

Нітрити

7909,77

Озон в повітрі

2451,84

Органічні речовини в воді [за показниками біохімічного споживання кисню (БПК) 5]

644,60

Ртуть в повітрі і її сполуки

103 931,28

Свинець та його сполуки

103 931,28

Сірководень в повітрі

7879,65

Сірковуглець

5120,56

Спирт н-бутиловий

2451,84

 

Стирол в повітрі

17 903,89

 

Сульфати у воді

 

46,19

Тверді речовини в повітрі

92,37

 

Фенол

11 128,67

 

Формальдегід

6070,39

 

Фосфати в воді

 

1287,18

Хлориди

 

46,19

Хром та його сполуки в повітрі

65 822,27

 

Слід знати, що входить в екологічний податок не тільки ставка за певну речовину, але і оплата збитку, який підприємства завдають через стаціонарні джерела. Для таких з’єднань враховується клас небезпеки.

Таблиця 2. Ставки екологічного податку в залежності від класу небезпеки речовини.

Всі речовини, що належать до небезпечних, але не наведені в попередній таблиці

 

Клас небезпеки

Ставка екоподатку, грн. / Т

I

17 536,42

II

4016,11

III

598,4

IV

138,57

При розрахунку слід врахувати, що загальний податок на забруднення буде визначатися за ставками:

 • для повітря – 17 536,42 грн. / т;
 • для водних об’єктів 168 743,50 грн. / т.

У той же час при викидах в природні водойми (ставок, озеро, ставши) ставку слід збільшити в 1,5 рази.

Порядок обчислення

Щоб знати, як нарахувати екоподаток, Необхідно вивчити такі формули:

Вид забруднення

Формула

Визначення

Викиди, що надходять в атмосферу через стаціонарні джерела забруднення

 п
ПВС = Σ (Мі × Нпі)
 і = 1

Мі – кількість виробленого забруднювача (в тоннах);

Нпi – актуальна ставка податку для конкретного i-того з’єднання (в грн., З урахуванням копійок)

Відходи, що надходять у водні об’єкти

 п
Пс = Σ (Млі × Нпі × Кос)
 і = 1

 

Млi – кількість i-того речовини, яка потрапила у водний об’єкт (т);

Нпi – актуальна ставка податку для конкретного i-того стоку (в грн., З урахуванням копійок);

Кос = 1,5 – коефіцієнт, який використовується для розрахунку податку, у випадках скидання рідких відходів в ставок або озеро (при необхідності)

Розміщення відходів

 п
Прв = Σ (Нпі × Млі × Кт × Ко)
 і = 1

Нпi – актуальна ставка податку для i-того типу відходів (в грн., З урахуванням копійок);

Млi – обсяг i-того типу відходів (т);

Кт – коефіцієнт, який використовується для коригування (відповідно до п. 246.5 ст. 246 НК);

Ко – коефіцієнт, який використовується для коригування при розміщенні відходів в місцях, не пристосованих для зберігання або утилізації відходів (Ко = 3) 

Порядок і терміни подання звітності (декларації)

Суб’єкт господарювання зобов’язується надати в органи ДФС звітність після закінчення календарного кварталу. Для виконання цих зобов’язань дається не більше 40 днів. Це можна зробити самостійно в електронному вигляді або ж скористатися послугоюекологічного консалтингу. Форма декларації затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 715.

Таблиця 4. Кінцеві дати формування звітності та внесення плати за екоподатку в 2019-1920 рр.

Квартал

Остання дата для подання звітності

Остання дата для оплати

I

10 травня

20 травня

II

9 серпня

19 серпня

III

11 листопада

19 листопада

IV

10 лютого 2020

19 лютого 2020

Як видно з таблиці, платник податків сплачуєекологічний податокне пізніше 10 днів з моменту граничної дати закриття декларації. Оплата проводиться за місцем реєстрації об’єкта, що виробляє викиди, або полігону, на якому складуються відходи. Якщо ж звітність потрібно надати в кілька уповноважених органів, платнику потрібно відправити копії декларацій відразу після подачі їх в електронному вигляді.

Якщо підприємство припинило виробництво забруднюючих речовин / відходів та не має наміру платити податки, цю інформацію необхідно повідомити в уповноважений орган письмово.

Важливо! Якщо у звітній декларації була допущена помилка, платник податків зобов’язується подати уточнюючу відомість. Цей документ повинен бути аналогічний звітної документації. Відмінності є тільки в назві і в виправлення.

Порядок повернення надміру сплачених сум

Якщо платнику довелося помилково проплатитиекологічний податок, він може повернутизайве внесену суму за умови, що у нього немає податкового боргу. Для цього слід подати заяву в довільній формі протягом 1095 днів з дати здійснення грошового переказу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}