Екологічний аудит – поняття і види

Під екологічним аудитом (ЕА) мають на увазі комплекс заходів, що дозволяють оцінити об’єкт на предмет відповідності встановленим законодавчим нормам. Він включає збір і аналіз даних, що вказують на характер діяльності господарського підприємства і ступінь його впливу на навколишнє середовище (НС). В Україні основним нормативним актом, що відповідає на питання, що таке екологічний аудит, є закон «Про ЕА». На міжнародному рівні процедура оцінки впливу об’єкта господарювання на навколишнє середовище регламентується стандартом ISO 14001 (один із критеріїв системи екоменеджменту).

Цікаво! Поняття «аудит» запозичене з фінансової сфери, тому основними характеристиками ЕА є:

 • незалежність;
 • 100% конфіденційність оброблюваної інформації;
 • спрямованість на результат;
 • об’єктивність і неупереджене ставлення;
 • високий професіоналізм і наявність дозволу у осіб, що проводять перевірку;
 • широкий перелік напрямків аналізу;
 • впровадження програми, що дозволяє підвищити рівень економічного менеджменту;
 • виявлення потенційної економічної вигоди для замовника;
 • порівняння діяльності організації і діючих стандартів законодавства.

У ході аудиту інспектор перевіряє фактичну діяльність підприємства, наявність необхідних дозвільних документів, роботу і рівень освіченості підрозділів, що відповідають за екобезпеку.

Навіщо потрібен екологічний аудит підприємства

Головна мета проведення ЕА — економія коштів, які витрачаються на забезпечення охорони навколишнього середовища. Він проводиться задля моніторингу і контролю здійснюваної діяльності, ефективності застосовуваних технологій, очисних і інших установок. Основне завдання зводиться до вивчення системи управління підприємством, її модернізації (при необхідності) і аналізу відповідності вимогам чинного законодавства. Його можна розділити на кілька напрямків:

 1. оцінка виробничого процесу з екологічної сторони;
 2. аналіз на предмет відповідності господарської діяльності стандартам законодавства;
 3. розробка стратегії екологічного управління;
 4. запобігання штрафних санкцій шляхом перевірки наявності дозвільної документації та дотримання умов, обумовлених в ній;
 5. зниження витрат на легальне природокористування (вода, поводження з відходами тощо);
 6. аналіз виплачуваних платежів (за наявності штрафів, які виписали органи нагляду);
 7. мінімізація потенційних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, які пов’язані з неналежною експлуатацією обладнання або надмірним забрудненням НС;
 8. підвищення інвестиційної цінності та конкурентоспроможності підприємства;
 9. виведення продукції на міжнародний ринок збуту;
 10. аналіз відповідності системи екологічного управління міжнародним стандартам ISO 14001.

Важливо! В Україні обов’язковий аудит здійснюється для контролю виконання норм законодавства в сфері захисту та охорони навколишнього природного середовища.

Види екологічного аудиту

Головна відмінність між різновидами екоперевірок полягає у замовнику. У разі добровільного аудиту зацікавленою особою виступає власник об’єкта господарювання. Рідше замовляє перевірку екобезпеки третя сторона (наприклад, потенційний покупець або інвестор, фінансова організація та ін.). Обов’язковий аудит — це планова перевірка органами нагляду. Він здійснюється на замовлення держави з метою контролю організацій, які несуть потенційно або реально високу загрозу екологічній безпеці.

Деякі фахівці виділяють окремі підрозділи:

 • контрольний — перевірка дотримання вимог законодавства;
 • системний — вивчення внутрішніх виробничих процесів з метою виявлення невідповідностей у наявній системі керування;
 • аудит особливих випадків — перевірка рівня вироблених викидів забруднюючих речовин і відходів, які потрапляють у природне середовище;
 • операційний (для послуги або товару) — визначення величини впливу продукції на споживача і людське здоров’я;
 • аудит процесів — перевірка рівня впливу виробничих процесів на ОС.

Залежно від типу, екологічний аудит проводять органи державного нагляду, а також приватні організації. У першому випадку він проводиться з метою виконання вимог законодавчих актів. У другому — для отримання фінансової вигоди від впровадження обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання природних ресурсів. За допомогою ЕА можна підвищити ефективність підприємства і уникнути штрафних санкцій.

В яких випадках проводиться екологічний аудит:

 • банкрутство або перехід у приватну власність;
 • отримання статусу державного або комунального майна;
 • об’єкт переходить в оренду (довгострокову), хоча раніше знаходився на державному або комунальному балансі;
 • поєднання державного та комунального майна з метою організації спільного об’єкта господарювання;
 • екострахування;
 • інші ситуації, передбачені українськими нормативними актами в сфері екології.

Обов’язковий аудит проводиться тільки у встановлених державою випадках. Його можуть здійснювати лише уповноважені особи, які мають відповідні дозволи.

Що є об’єктом екологічного аудиту

екологічний аудитЯк вже говорилося раніше, перевірка екобезпеки проводиться на основі ЗУ «Про ЕА». Згідно з цим нормативним актом, об’єктом екологічного аудиту виступають:

 • організації будь-якої форми власності;
 • підприємства або окремі підрозділи, відділи або виробничі лінії, продукція або реалізовані послуги;
 • системи екологічного управління на підприємстві.

Проводити ЕА може державна структура, якщо це ініціативний аудит, замовником виступає власник об’єкта господарювання (інвестор і інша зацікавлена особа).

Порядок проведення

Організація процесу добровільної екологічної оцінки включає:

 1. Постановку цілей і завдань з подальшим зазначенням їх в договорі.
 2. Визначення вимог, які можуть бути запропоновані до здійснюваної господарської діяльності (закони України, міжнародні акти і домовленості).
 3. Аналіз звітності (екологічної, статистичної, фінансової) підприємства з метою виявлення відповідності/невідповідності вимогам чинного законодавства.
 4. Вивчення системи екологічного менеджменту та пропозиція рішень для підвищення її ефективності.

Екологічний аудит організації — це спосіб упорядкувати виробничі процеси і знизити витрати на забезпечення екологічної безпеки підприємства та окремих його процесів (продукції). В ході виконання оцінки додатково можуть знадобитися консалтингові послуги з метою: обгрунтування стратегії екологічного розвитку; розробки заходів, що дозволяють підвищити економічну ефективність природоохоронної діяльності; виявлення і запобігання можливих надзвичайних ситуацій екологічного характеру; пропозиції варіантів підвищення рівня освіченості персоналу і ін.

Співпраця з ТОВ «НП «Експертний Центр » — це

Перше про, що слід згадати: наші співробітники мають відповідний дозвіл на проведення екологічного аудиту. Вони володіють багаторічним досвідом, тому знайомі з основними «болями» замовників, знають, як вирішувати виникаючі проблеми, керуючись літерою закону. Разом з цим вони не зупиняються у професійному розвитку, тому пропонують рішення з модернізації та підвищення ефективності систем управління екологічною безпекою для об’єктів господарювання будь-яких розмірів і форм власності.

З нами легко дотримуватися чинного законодавства і працювати відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}