Наші послуги

ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД)

Процедура здійснення впливу на довкілля(ОВД)

          Від 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України „Про оцінку впливу на довкілля” (далі – Закон), крім цього з вказаної дати втрачає чинність Закон України „Про екологічну експертизу” та набирають чинності зміни до ряду законодавчих актів.

 Суб’єктами оцінки впливу на довкілля - є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання. 

Під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж ) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

 

     Здійснення ОВД з введенням в дію Закону є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону. Даний перелік поділено на дві категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля:

 • перша категорія включає: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; деякі категорії хімічного виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо. 
 • друга категорія включає: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо.

     Законодавець передбачив уповноважений центральний орган виконавчої влади (Міністерство екології та природних ресурсів України ) та уповноважений територіальний орган ( відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ) , на які покладені функції здійснення ОВД. Відповідно до частини десятої статті 4, частини десятої статті 9 Закону Кабінет Міністрів України затвердив:  

 • Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля; 
 • Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

    В той же час, планова діяльність, що не справляє значного впливу на довкілля не потребує Висновку, відповідно до критеріїв ПКМУ №1010 від 13.12.2017 року.

     Спеціалісти нашої компанії, вже маючи досвід у виконанні даної послуги,   допоможуть та проконсультують Вас з  питань щодо даної процедури. На етапі планової діяльності, звертайтеся, і ми допоможемо від початку процедури до кінцевого результату.
Пестициди та агрохімікати

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ) ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ

Відповідно до ПКМУ  від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» для державної реєстрації препаратів необхідно подати до Мінприроди пакет документів:

 • заявку на державну реєстрацію препарату українською мовою у двох примірниках;-матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами заявки, українською або англійською чи російською мовами у двох примірниках; 
 • довідку про сталість складу препарату, державний (галузевий) стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках - для вітчизняних препаратів;
 • звіт про результати державних випробувань препарату у двох примірниках;
 • методичні вказівки щодо визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості у двох примірниках
 • зразок етикетки та інструкцію з безпечного застосування препарату у двох примірниках.

Під час реєстрації препарату, призначеного для роздрібного продажу населенню, заявник також подає опис тари.

Результатом надання  послуги є отримання  посвідчення про державну реєстрацію препарату. Ми швидко та якісно допоможемо підготувати всю необхідну документацію, Ви гарантовано можете розраховувати найкращий результат.

ДОЗВІЛ НА ВВЕЗЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИХ ПАРТІЙ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ  ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, А ТАКОЖ ОБРОБЛЕНОГО НИМИ НАСІННЄВОГО (ПОСАДКОВОГО) МАТЕРІАЛУ

  Виконуючи вимогу ПКМУ від 04.03.1996 № 288 «Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення  незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу» необхідно оформити та подати пакет документів до Мінприроди:

 • Звернення суб’єкта господарювання про надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; 
 • Заявка за формою;
 • Копії сертифікатів якості  та відповідності незареєстрованих препаратів, листок безпеки  незареєстрованого препарату (карту даних небезпечного фактора); 
 • Копію договору обов'язкового  страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

 

     Спеціалісти нашої компанії проконсультують Вас з усіх питань, та нададуть послугу з отмання відповідних документів на підставі доручення за підписом керівника підприємства.
 

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ АБО ВИСНОВКУ НА ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ

В Индии, начиная с детства, женский род ходит с точками на лбу. Кругом было тихо, как будто все вымерли...

     В разі експорту / імпорту небезпечних відходів, відповідно до ПКМУ від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», така діяльність може бути дозволена суб’єктам господарювання за наявності:

 • Повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів  у разі коли відходи відносяться  до розділу  А Жовтого переліку відходів і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості. 
 • Висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості  достатній  для виявлення  ними небезпечних властивостей. 

     При експорті небезпечних відходів слід підготувати та подати наступний пакет документів: Маючи намір експорту небезпечних відходів, необхідно звернутися до Мінприроди з офіційним листом щонайменше  за 70 днів до запланованої дати  їх першого перевезення і надати необхідну кількість заповнених бланків повідомлення.

 • Маючи намір експорту небезпечних відходів, необхідно звернутися до Мінприроди з офіційним листом щонайменше  за 70 днів до запланованої дати  їх першого перевезення і надати необхідну кількість заповнених бланків повідомлення.
 • Підтвердження наявності в експортера ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення. 
 • Відомості про склад та походження відходів, у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу.
 • Відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об’єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію).
 • Нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому  зазначено  методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами  і який має містити такі відомості: 
 • Опис шляху транспортування. 
 • Відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю  людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів. 
 • У разі потреби Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації.

 

           При імпорті небезпечних відходів слід підготувати та подати наступний пакет документів:

 • Для розгляду питання про надання згоди на імпорт небезпечних відходів до Мінприроди необхідно подати оригінал повідомлення  держави експорту, а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення.
 • Офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням.
 • Підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення.
 • Нотаріально засвідчену копію контракту. 
 • Відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу:
 • Опис способу утилізації/видалення; 
 • Потужність і місце знаходження об’єкта для утилізації/видалення. 
 • Підтвердження наявності чинних дозволів державної санітарно-епідеміологічної служби   на експлуатацію об’єкта для утилізації/видалення небезпечних відходів, запропонованих для імпорту.
 • Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину  на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації. 
 • Заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення. 
 • Відомості про забезпеченість страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів.
 • Опис шляху транспортування. 
 • У разі потреби Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації. 

        При транзиті небезпечних відходів слід підготувати та подати наступний пакет документів, а також виконати наступні заходи:

 • Необхідно подати повідомлення до Мінприроди українською або російською мовою про будь-які можливі перевезення небезпечних відходів. Повідомлення містить детальні відомості: -про відходи, їх походження, склад і кількість; -початковий та кінцевий пункти транспортування відходів; -зазначення можливих  дат транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України.
 • Документи, які підтверджують, що держава імпорту прийме небезпечні відходи, а експортер, перевізник та особа, відповідальна за утилізацію/видалення, уповноважені здійснювати операції, пов’язані з транскордонним перевезенням та утилізацією видаленням небезпечних відходів. 
 •  Гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути заподіяні здоров’ю людини  та навколишньому природному середовищу під час перевезення відходів через територію України.
 •  У разі потреби Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації. 

        У разі якщо відход не підпадає під дію пунктів 6-33 «Положення №1120» – «Зелений перелік».

       Якщо Мінприроди своїм рішенням відноситиме небезпечні відходи, що підлягають транспортуванню через кордон, до «Зеленого переліку відходів», то для отримання Висновку про те, що транскордонне перевезення відходу, що включений до «Зеленого переліку» відходів, відповідно не підпадає під дію пунктів 6-33 «Положення №1120» (і під час їх транзиту через територію України здійснюються існуючі заходи контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій), при експорті/імпорті небезпечних відходів суб'єкту господарювання слід оформити та захистити наступні документи:

 • Заява у довільній формі; 
 • Копія контракту або договору зовнішньоекономічної діяльності; 
 • Копія специфікації (інвойсу); 
 • Копія висновку Торгівельно-промислової палати; 
 • Відомості про склад та властивості відходів (протокол аналізу акредитованих лабораторій, протокол радіаційного обстеження); 
 • Сертифікат якості; 
 • Відомості на бланку заявника про наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі необхідності); 
 • Інші матеріали та обгрунтування, за необхідності. 
   Експерти нашої компанії надають послуги з проведення незалежної експертизи документації для отримання погоджень на транскордонне перевезення небезпечних речовин та відходів, з метою сприяння суб’єктам господарювання в питаннях подачі повного пакету документів та своєчасному отриманню необхідного дозволу (погодження, висновку).

 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

Проведення екологічного аудиту підприємства

      Законом України «Про екологічний аудит» визначаються основні правові та організаційні засади проведення екологічного аудиту, який покликаний підвищити екологічну обґрунтованість та ефективність підприємств незалежно від форми власності і виду діяльності.Згідно закону екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. Розрізняють добровільний та обов’язковий екологічний аудит.

   

          Обов'язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

 • банкрутство;
 • приватизація;
 • передача в концесію об'єктів державної і комунальної власності;
 • передача або придбання в державну або комунальну власність;
 • передача в довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;
 • створення на основі об'єктів державної і комунальної власності спільних підприємств;
 • екологічне страхування об'єктів;
 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону;
 • у інших випадках, передбачених законом.

 

          Добровільний аудит здійснюється за ініціативою керівництва об'єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (потенційний покупець, фінансова установа, або ін.)

     Наша компанія має відповідну кваліфікацію для здійснення екологічного аудиту, та задовольняє всі необхідні для цього вимоги законодавства. Як результат після виконання даної послуги екологічним аудитором буде надано Звіт з проведення екологічного аудиту, що являється професійною оцінкою об'єкта, яка ґрунтується на доказах екологічного аудиту, надані рекомендації щодо виправлення порушень екологічного законодавства та аудиторський висновок, що є офіційним документом для контролюючих організацій і судових органів при вирішенні спірних питань, пов'язаних з необгрунтованими екологічними платежами і штрафними санкціями.

 

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Проведення екологічного аудиту підприємства

ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

     Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватись суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди. Тому, будь-яка юридична особа, діяльність якої супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, має отримати дозвіл на викиди.

 

          Виконуючи вимоги Постанови № 302, для отримання дозволу на викиди необхідно провести наступні роботи:

 •    провести інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, пилогазоочисного обладнання. Підготувати Звіт з інвентаризації, який регламентовано Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»;    - зареєструвати інвентаризацію належним чином;
 • публікації об’яви у засобах масової інформації із зазначенням основної інформації про підприємство, характеристик джерел викидів, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання відповіді держадміністрацій про наявність чи відсутність звернень громадян, щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди;
 •    підготувати документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин у відповідності із Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»;
 • провести оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та обґрунтувати розміри нормативної санітарно-захисної зони, згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 10.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
 • надати документи до відповідного органу для видачі дозволу згідно процедури.

 

          Згідно Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, - становить сім років, другої групи, - десять років, третьої групи, - необмежений за строком дії.

     Наша компанія має досвід у розробці науково – технічної документації, тому якісно підготує весь пакет документів та виконає повний супровід робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для підприємств I-III групи) за Вашим дорученням.
Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБКА ПАСПОРТІВ ГАЗООЧИСНИХ УСТАНОВОК (ГОУ)

      Усі підприємства, установи і організації, на балансі яких є газоочисне обладнання, зобов’язані розробляти паспорт на кожну наявну установку та проводити моніторинг з метою контролю дотримання нормативів граничнодопустимих викидів.

      Така вимога визначається законодавчо наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 52 від 06.02.2009 року (у редакції від 05.01.2016) «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу». Згідно з цими нормативно-правовими документами на суб’єктів господарювання накладаються певні зобов’язання щодо роботи ГОУ, що покликані забезпечити безперебійність, ефективність роботи установок, а також належний їх періодичний огляд відповідальними особами.

     Послуга буде здійснена у встановлений термін найкращими фахівцями, що мають практику роботи з різними видами газоочисних установок, незалежно від методу і способу очистки.
Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ (СКОРОЧЕННЯ) САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ (СЗЗ)

     Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – частина території, що відокремлює підприємство (яке здійснює чи може здійснювати шкідливі викиди в навколишнє середовище) від місця проживання населення і його діяльності.

     Межі і розміри СЗЗ регламентуються державними нормативними документами і встановлюються згідно проектної документації. Потреба в створенні СЗЗ виникає у суб’єктів господарювання, що є джерелами підвищених рівнів шуму, іонізуючих випромінювань, електронних полів і електромагнітних випромінювань, запахів, вібрації та викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище тощо.

          Питання, що стосуються санітарно-захисних зон суб’єктів господарювання регулюються наказом Міністерства охорони здоров’я і визначаються Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів.

    Послуга буде здійснена у встановлений термін найкращими фахівцями, що мають практику роботи з різними видами газоочисних установок, незалежно від методу і способу очистки.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Проведення екологічного аудиту підприємства

    Відповідно до ст.23 Кодексу України «Про надра» окремі землевласники і землекористувачі в межах своїх земельних ділянок, зобов’язані отримати спеціальний дозвіл на користуватися надрами у разі якщо водозабір для господарських і побутових потреб перевищує 300 м3 на добу, а видобуток корисних копалин сягає глибини розробки більше 2 метрів. При цьому застосування спеціальних технічних засобів, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище, має бути погоджене з місцевими органами влади.Порядок отримання спецдозволу визначає постанова Кабінету Міністрів України № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 року. Дозволи надаються переможцям аукціонів, а також без проведення аукціонів у випадках передбачених пунктом 8 цієї постанови.

          Згідно з додатоком 1 даної постанови порядок документів, що подаються для отримання спецдозволу без проведення аукціону, а саме:

 • - заява;
 • - копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • - погодження органів місцевої та центральної влади (або їх засвідчені копії);
 • - засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);
 • - письмовий опис ділянки надр;
 • - деталізована програма робіт з надрами (мета, обсяги, терміни, вартість), для обґрунтування необхідності їх використання із зазначення потужностей підприємства;
 • - географічні додатки.

 

          Якщо дозвіл надається без проведення аукціону, то справляється збір, який обраховується відповідно до «Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» № 1374 від 15.10.2014 і становить 1% від ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Перед отриманням дозволу надрокористувач укладає з органом з питань надання дозволу угоду про користування надрами, яка містить програму робіт і оформлюється як додаток. Згодом така угода затверджується Держгеонадрами. За порушення правил використання надр передбачена кримінальна відповідальність (ст. 240 Кримінального кодексу України), що карається штрафами (від трьохсот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян), позбавленням або обмеженням волі (до 8 років) залежно від наслідків довкіллю, а також життю і здоров’ю громадян.

       Наші спеціалісти нададуть Вам комплексну підготовку всього спектру документації згідно законодавчих вимог. Нададуть послугу з отримання спецдозволу, та у разі потреби, його переоформлення та продовження.

РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Проведення екологічного аудиту підприємства

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ  

   Відповідно до Водного Кодексу України спеціальним водокористуванням вважається забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

 

     Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець подає до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, перелік документів відповідно до ПКМУ №321 від 13 березня 2002 року, що влючає:

 • -заява;
 • - обґрунтування   потреби   у  воді  з  помісячним  нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; 
 •  -опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод; 
 •  -нормативи  гранично  допустимого  скидання (ГДС) забруднюючих речовин  у  водні  об’єкти  із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); 
 •  -затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної  води  (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства,  суб’єктів  господарювання,  які  надають  послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);  
 • -копія  правовстановлюючих  документів  на  водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

      

     Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством. У разі здійснення спеціального водокористування на прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог міжнародних договорів.

  В залежності від індивідуальних особливостей водного господарства кожного підприємства, ми надаємо повний спектр професійних послуг та отримуємо потрібний Вам дозвільний довільний документ, на підставі доручення відповідного зразку за підписом керівника підприємства.
Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОРТУ СВЕРДЛОВИНИ

     Після виконання буріння свердловини, організація, що проводила ці роботи зобов’язана надати паспорт. Необхідність в ньому визначається подальшим безпечним і легальним використанням свердловини. Без паспорту свердловини унеможливлюється, наприклад, її ремонт чи заміна фільтра, через зміну якості води з часом, а його відсутність зобов’яже проводити додаткові дослідження, що, в свою чергу, тягне за собою додаткові матеріальні витрати.

     Паспорт включає опис всіх параметрів і характеристик свердловини, необхідних для її подальшої експлуатації. Сюди відносяться: глибина водоносного горизонту, технологія буріння свердловини, рівні і необхідні об’єми води в свердловині, параметри фільтра, що очищає воду, а також геолого-літологічний розріз свердловини, що дозволяє визначити породи, які зустрічались на шляху буріння.

  Наша компанія має відповідну компетенцію у справах розробки, супроводу проектів буріння та видачі паспорту свердловин. Ми якісно і професійно підготуємо всю необхідну документацію у випадках, пов’язаних з роботою і ремонтом свердловини на усіх етапах її «життя», а також надамо всі необхідні консультаційні послуги.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ  

Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБЛЕННЯ ЗВІТУ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ПАСПОТРІВ НА ВІДХОДИ

       Усі підприємства, незалежно від форм власності, є утворювачами відходів. Навіть якщо підприємство не займається виробництвом, а спеціалізується виключно на наданні послуг, в будь-якому випадку в офісі утворюється відходи.Перш за все згідно з постановою КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 1999 року№ 2034 потрібно провести інвентаризацію відходів.

      Інвентаризація відходів — комплекс разових організаційно-технічних заходів із виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними.Підготувати  Звіт з інвентаризації відходів (який включає: виявлення відходів, що утворюються на підприємстві, ідентифікацію відходів відповідно до Державного класифікатора відходів 005–96, затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 року№ 89, та Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120, розрахунок показника загального утворення відходів, аналіз складу і властивостей відходів, розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів, визначення оптимальних шляхів поводження з відходами).

      Для кожного типу відходів повинен належним чином оформлюватись технічний паспорт на відходи. Згідно законодавства (постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”) паспортизація відходів — процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБЛЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДХОДИ

     Відповідно до Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року №187/98-ВР декларацією про відходи є - документ, який  подають  суб’єкти  господарської  діяльності  у сфері поводження з відходами,   діяльність  яких  призводить  виключно  до  утворення відходів,  для яких показник загального утворення відходів в межах від  50  до  1000 умовних одиниць.

      Критерієм, за яким визначається необхідність подання декларації про відходи, є показник загального утворення відходів , який розраховується за формулою:

Пзув = 5000 М1 + 500 М2 + 50 М3 + 1 М4, (у.о.)

де М1, М2, М3, М4 — маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

     Форму декларації про відходи затверджено постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18 лютого 2016 року №118. Декларація подається один раз на рік до 20 лютого (за минулий рік) одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій. 

    Наші спеціалісти готові надати Вам профільні консультації у сфері поводження з відходами та, за потреби, розробити та подати Декларацію на реєстрацію у відповідний дозвільний орган, на підставі доручення відповідного зразку за підписом керівника підприємства.
Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЄСТОРВИХ КАРТ ОБЄКТА УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ(ОУВ)

      На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів", в Україні затверджено форми реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ) та Інструкцію щодо її складання.

Реєстрові карти ОУВ (форма 1) складаються з трьох основних розділів: 

 • "Загальні відомості" 
 • "Характеристика відходів" 
 • "Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів"

     Реєстрова карта складається фахівцями за матеріалами інвентаризації ОУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.       На стадії реєстрації на титульному аркуші проставляються номер і дата реєстрації, погоджувальна відмітка органу Міністерства охорони здоров'я на місці та відмітка про затвердження природоохоронним органом на місці.

    Наші спеціалісти готові надати Вам профільні консультації у сфері поводження з відходами та, за потреби, розробити та провести реєстраційно-погоджувальну процедуру, на підставі доручення відповідного зразку за підписом керівника підприємства.
Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЄСТОВИХ КАРТ ОБЄКТА ОБРОБЛЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ(ООУВ)

      На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів", в Україні затверджено форми реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ) та Інструкцію щодо її складання.

Реєстрова карта ООУВ (форма 2) складається з таких розділів:

 • "Загальні відомості"
 • "Відомості про технологію (процес) утилізації чи оброблення відходів"

        

     Розробляють реєстрові карти для власників ОУВ та ООУВ для того, щоб дані таких реєстрових карт (РК), після затвердження їх, і присвоєння таким об’єктам відповідного реєстраційного номера, вносились до Реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, яким користуються Замовники послуг з поводження з відходами.       На стадії реєстрації на титульному аркуші проставляються номер і дата реєстрації, погоджувальна відмітка органу Міністерства охорони здоров'я на місці та відмітка про затвердження природоохоронним органом на місці.     Тільки зареєстровані власники ООУВ мають право отримати Ліцензію Мінприроди України на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

     Наші спеціалісти готові надати Вам профільні консультації у сфері поводження з відходами та, за потреби, розробити та провести реєстраційно-погоджувальну процедуру, на підставі доручення відповідного зразку за підписом керівника підприємства.
Проведення екологічного аудиту підприємства

РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОТРУ МІСЦЯ ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ(МВВ)

     Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про відходи», на кожне місце чи об'єкт зберігання  або  видалення  відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів),  їх кількісний  та  якісний  склад,  походження,  а також технічні характеристики місць чи об'єктів зберігання чи видалення (МВВ) і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів. Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки, з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів, за погодженням  з  Міністерством охорони здоров'я України.

     До місць видалення відходів (МВВ) прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів. Наші фахівці складають паспорти МВВ за матеріалами інвентаризації МВВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи вихідні дані проектів, матеріали виробничої паспортизації відходів (що утворювалися і видалялися), дані карток і відомостей прибутково-видаткових документів, дані моніторингу та спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, матеріали постійно діючих комісій з питань поводження з безхазяйними відходами при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.      За відсутності потрібних даних щодо МВВ, Власник МВВ здійснює замовлення на потрібний обсяг досліджень, робіт чи спостережень, достатніх для складання та погодження паспорта МВВ.

     Обсяг і терміни проведення відповідних робіт погоджуються з місцевою державною адміністрацією, відповідальною за ведення реєстру МВВ, а також з природоохоронним органом на місцях.      Відповідальність за правильність складання паспорту МВВ, несвоєчасне затвердження або незатвердження паспорту МВВ несе Власник (оператор) МВВ.      На виконання вимоги ПКМУ №1216 від 3 серпня 1998 року, кожному МВВ присвоюється реєстраційний номер та фіксується дата реєстрації.     Щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо і погоджуються місцевими адміністраціями. У разі необхідності за рішенням місцевих державних адміністрацій може здійснюватися позачергове уточнення даних паспортів МВВ.      Контроль за повнотою та якістю ведення реєстру покладається на територіальні органи Держекоінспекції.

     Спеціалісти нашої компанії проконсультують Вас з усіх питань, та нададуть послугу з проведення інвентаризації та паспортизації місць видалення відходів (МВВ), з оформленням їх паспортів шляхом погодження в усіх необхідних інстанціях.

ПОСЛУГИ З ЕКОЛОГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ

Проведення екологічного аудиту підприємства

     Екологічним консалтингом називають ряд консультативних послуг, що надаються аудиторами на підприємствах з питань екології. Це є один з інструментів екологічної політики і застосовується суб’єктами господарювання, які хочуть виправити недоліки екологічної підприємницької діяльності.

     До послуг екологічного консалтингу належить:

- консультування керівництва підприємства або осіб, відповідальних за екологію з питань дотримання природоохоронного законодавства (в письмовому вигляді або в телефонному режимі);

- надання інформації про всі зміни природоохоронного та санітарного законодавства;

- надання переліку і форм всіх необхідних журналів в сфері природокористування, їх актуалізація та перевірка заповнення;

- заповнення, ведення всіх необхідних звітів в сфері природокористування;

- розрахунок екоподатку (відходи, викиди) - в разі необхідності;

- організація отримання дозвільних документів в сфері екології (документи оплачуються додатково);

 - контроль за виконанням умов Дозволів, Ліцензій в природоохоронній сфері.

     Наша компанія надає послугу з екологічного консалтингу на взаємовигідній договірній основі згідно чинного законодавства. Звернувшись до нас, Ви переконаєтесь в професійності і компетентності наших спеціалістів, а також в гарантії якості наданих нами послуг.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НА УМОВАХ АУТСОРСИНГУ

Проведення екологічного аудиту підприємства

     Однією з послуг нашої компанії є екологічний аутсорсинг – послуга, що передбачає повну чи єдиноразову передачу функцій адміністрування природокористування та екологічної звітності. Підприємство шляхом укладання договору про співпрацю може чітко прописати, яку частину відповідальності готове покласти на відповідного профільного спеціаліста.

     Наші спеціалісти – це гарантована компетентність і профільне навчання з постійним підвищенням рівня кваліфікації. Безперервний моніторинг змін екологічного законодавства дозволяє швидше реагувати на виклики і проблеми, а також виконувати поставлені завдання.

     Ми швидко та якісно допоможемо підготувати всю необхідну документацію, Ви гарантовано можете розраховувати на екологічний аутсорсинг на взаємовигідних умовах співпраці.

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Проведення екологічного аудиту підприємства

     Ми надаємо послуги з:

 • -проведення контрольних замірів, визначення фактичних викидів, а також ефективності роботи очисного обладнання;
 • -вимірювання ряду показників забруднюючих речовин таких як: концентрація, масовий потік, швидкість, потужність викиду, температура, тиск тощо.
     Звернувшись до нас, Ви завжди можете розраховувати на гарантовану точність будь-якого виміру екологічних показників, а також на найкращі умови співпраці, що збереже Ваші ресурси і зекономить час.