Порядок отримання Дозволу на спецводокористування

Щоб побудувати якісну схему для отримання будь-якого дозвільного документа, вважаємо правильним повернутися до витоків.

Актуальна виноска основних понять для тих, хто вперше зіткнувся з питанням, і лаконічне нагадування для професіоналів в даній сфері:

 1. Спеціальне водокористування — це використання вод для задоволення потреб населення, промисловості, транспорту, сільського господарства та інших галузей економіки, включаючи право на забір води, скидання стічних вод, що перевищує 5 м3 на добу. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами на основі дозволів, які видаються Держводагентством.
 2. Первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання, які мають на балансі власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.
 3. Вторинні водокористувачі (абоненти) — суб’єкти, які не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та/або скидають стічні води в їх системи на підставі договору на водопостачання (поставку води) і/або водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Кому потрібно отримувати дозвіл?

Отримувати дозвіл на спецводокористування потрібно всім первинним водокористувачам, а в деяких випадках — вторинним, що здійснюють скид стічних вод у водні об’єкти.

В яких випадках дозвіл отримувати не потрібно?

Звільняються від отримання дозволу:

 • Підприємства, що здійснюють діяльність, яка не відноситься до водокористування. Перелік таких робіт і видів діяльності визначено статтею 48 Водного кодексу;
 • Суб’єкти господарювання, які здійснюють забір/використання води в обсязі до 5 м3 на добу (крім води, яка застосовується в якості сировини для напоїв і для фасованої питної води).

Переконалися в необхідності отримання дозволу?

Проконсультуйтеся з представником спеціалізованої організації, яка надає послуги з підготовки і збору пакету документів для отримання дозволу на спецводокористування. Якщо в штаті компанії є кваліфіковані фахівці, а представник докладно інформує вас про актуальні нюанси при проходженні процедури, то вам дуже пощастило, адже далеко не всі деталі можна дізнатися з нормативно-правових документів, тільки практичний досвід може служити гарантом позитивного результату.

Як отримати дозвіл?

Для отримання дозволу на спеціальне водокористування необхідно звернутися у відповідні центри надання адміністративних послуг з Заявою (Наказ Мінприроди від 12.04.2018 № 116, зареєстрований в Мін’юсті 07.05.18 р. під № 567/32019), до якої додаються:

 • Обґрунтування потреби у воді з щомісячним нормативним розрахунком водоспоживання та водовідведення (затверджено наказом Мінприроди від 23.06.2017 № 234, зареєстрованим в Мін’юсті 21.07.2017 за №№ 887 / 30755-888 / 30756);
 • Опис і схема місць забору води та скидання стічних вод;
 • Нормативи гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти зі стічними водами (в розрахунку на кожен випуск (скидання) окремо);
 • Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств і організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
 • Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів цих об’єктів).

У яких випадках необхідно розробляти проект ГДС?

Скидання стічних вод у водні об’єкти є одним із видів спеціального водокористування і здійснюється на підставі дозволів, що видаються в установленому порядку.

Величини ГДС речовин розробляються і затверджуються для діючих і проектованих підприємств-водокористувачів, які мають (будуть мати) організовані скиди стічних вод з господарської ланки кругообігу води в природні ланки (річкові, озерні, морські), тобто в водні об’єкти.

Величини ГДС речовин встановлюються окремо для кожного випуску стічних вод в поверхневі і морські води.

Умовою для визначення ГДС речовин є гарантія дотримання норм якості води у встановлених контрольних створах.

Основними категоріями стічних вод, для яких встановлюються величини ГДС речовин, є:

 1. Стічні: господарсько-побутові, промислові (включаючи виробничі, теплообмінні, шахтні, кар’єрні та ін.), виробничо-побутові (в населених пунктах — міські), з рибогосподарських ставків, від тваринництва;
 2. Дренажні води;
 3. Стічні води.

Для випусків стічних вод на «рельєф», звідки вони не можуть надходити в водні об’єкти, ГДС речовин не розробляється.

При розробці ГДС речовин організованого стоку дощових і талих вод з територій населених пунктів і підприємств, який характеризується нерівномірністю і періодичністю надходження, умови його скидання в водні об’єкти визначаються окремими нормативними документами.

Для скидання стічних вод з плавзасобів водного транспорту встановлення ГДС речовин не передбачається, умови скидання цієї категорії стічних вод регламентовані «Правилами відведення з судів у водні об’єкти відпрацьованих стічних і забруднених нафтою вод».

При подачі стічних вод в каналізаційні мережі виробничих управлінь водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) величини ГДС на ці стоки не встановлюються.

Для яких суб’єктів господарювання індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) є обов’язковими?

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» технологічні нормативи використання питної води розробляються тільки для підприємств питного водопостачання, погоджуються з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади АРК з охорони навколишнього природного середовища та затверджуються органами місцевого самоврядування.

Рекомендовано: розрахунок втрат і технологічних витрат здійснювати відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

№ 179 від 26.06.2014 р, Зареєстрованого в Мін’юсті 03.09.2014 під № 1062/25839;

№ 181 від 25.06.2014 р, Зареєстрованого в Мін’юсті 03.09.2014 під № 1064/25841.

Істотне спрощення вичерпного переліку документів, що надаються суб’єктам господарювання для отримання дозволу, виключило такий додаток, як «клопотання», на жаль. По сьогоднішній день вплив — далеко не на всіх, будьте пильні і зберігайте спокій.

Актуальну інформацію ви завжди можете знайти на офіційному сайті Держводагентства https://www.davr.gov.ua в розділі «Адміністративні послуги».

Нагадуємо:

Уже більше року дозвіл на спецводокористування можна оформити online!

22.03.2019 р., у Всесвітній день води, в Україні презентували нову електронну послугу.

Портал е-послуг Держводагентства дозволяє всім без винятку оформити дозвіл на спецводокористування в режимі online.

Нова електронна послуга спрощує дозвільну процедуру не тільки для водокористувачів, але й для кожного учасника процесу.

Авторизація на Порталі здійснюється за допомогою сучасних інструментів, а саме через інтегровану систему електронної ідентифікації.

Сьогодні Портал е-послуг Держводагентства є зручною альтернативою паперовим дозволам.

Електронна послуга доступна на сайті e-services.davr.gov.ua, а також на Урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі «Електронні послуги».

Разом із запуском електронної послуги на постійній основі стають відкритими дані реєстрів дозволів і водокористувачів, які Держводагентство веде з червня 2017 року.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}