Обгрунтування процедури

Відповідно до ПКМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 1999 року№ 2034 є необхідність проведення інвентаризації відходів. Інвентаризація відходів — комплекс разових організаційно-технічних заходів із виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними.

Послуга з підготовки звіту з інвентаризації відходів включає:

  • виявлення відходів, що утворюються на підприємстві;
  • ідентифікацію відходів відповідно до Державного класифікатора відходів 005–96, затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 року № 89, та Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120;
  • розрахунок показника загального утворення відходів;
  • аналіз складу і властивостей відходів;
  • розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів;
  • визначення оптимальних шляхів поводження з відходами;
  • погодження інвентаризації відходів державними органами згідно чинного законодавства.

Строк повного комплексу послуг «під ключ» складає до 60 календарних днів в залежності від складності підприємства та кількості видів відходів і джерел їх утворення. Вартість комплексу робіт з інвентаризації відходів залежить від кількості відходів, наявності та якості виконання попереднього звіту з інвентаризації відходів, необхідності та способу визначення класів небезпеки відходів.