Технічний паспорт на відходи

Паспортизація відходів — процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Для кожного типу відходів повинен належним чином оформлюватись технічний паспорт на відходи.  Нормативним документом, яким встановлюється вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорту відходів і внесення подальших змін є ДСТУ 2195-99 «Технічний паспорт відходу», затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167. Вимоги ДСТУ 2195-99 поширюються на будь-які виявлені відходи виробництва і споживання,  а також на ті, які прогнозуються за технологіями, що вводяться.

Вартість та строк виконання комплексу робіт входить у перелік додаткових робіт при виконанні інвентаризації відходів.