Транскордонне перевезення небезпечних відходів

 

В разі експорту / імпорту небезпечних відходів, відповідно до ПКМУ від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», така діяльність може бути дозволена суб’єктам господарювання за наявності:

  • Повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів у разі коли відходи відносяться до розділу А Жовтого переліку відходів і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості;
  • Висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей.

Послуга з отримання повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів включає:

  • Підготовку необхідного пакету документів за переліком, виконуючи вимоги ПКМУ від 13.07.2000 р. № 1120;
  • Отримання протоколу аналізу про склад та походження відходів;
  • Отримання повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Строк та вартість повного комплексу послуг «під ключ» залежить від:

  1. Характеристики відходів, відповідно до Жовтого та Зеленого переліків відходів
  2. Кількості відходів
  3. Наявність складових пакету документів за переліком (в разі відсутності необхідних матеріалів, Виконавець бере на себе зобов’язання підготовки, що займає додаткові витрати та період виконання).