Підготовка та реєстрація декларації про утворення відходів

 

Відповідно до Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року №187/98-ВР декларацією про відходи є – документ, який подають суб’єкти  господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000 умовних одиниць.

Критерієм, за яким визначається необхідність подання декларації про відходи, є показник загального утворення відходів , який розраховується за формулою:

Пзув = 5000 М1 + 500 М2 + 50 М3 + 1 М4, (у.о.)

де М1, М2, М3, М4 — маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

Форму декларації про відходи затверджено постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18 лютого 2016 року №118.

Послуга підготовки та реєстрації декларації про утворення відходів включає:

  • збір вихідних даних;
  • підготовка декларації про відходи за встановленою формою;
  • реєстрація декларації про відходи у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

Строк та вартість повного комплексу послуг «під ключ» залежить від кількості видів відходів,  складає до 30 календарних днів.