Надаємо послуги:

Декларація про утворення відходів
Підготовка звіту з інвентаризації відходів
Розробка технічних паспортів відходів
Розробка реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ)
Розробка реєстрових карт об’єктів обробки та утилізації відходів (ООУВ)
Складання паспортів місць видалення відходів (МВВ)
Надання послуг з отримання повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів
Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами