Перші кроки на посаді штатного еколога

З кожним роком законодавство в галузі екології посилюється, тому багато підприємств розглядають можливість розширення штату і введення посади «Еколог». Найчастіше це молодий спеціаліст, вчорашній випускник вузу, який знайомий з вимогами нормативної документації, але досвіду в даній сфері не має. Що робити початківцю екологові? По-перше, необхідно визначити, навіщо потрібен подібний фахівець в штаті. Його основне завдання – складання і узгодження дозвільної документації для легальної діяльності об’єкта господарювання. Еколог обов’язково потрібно на підприємствах, які негативно впливають на природне середовище. З метою попередження штрафних санкцій йому необхідно підготувати пакет документів, який дозволить діяти в рамках українського законодавства.

Посадові повноваження інспектора

Головна робота еколога – контроль і дотримання вимог чинного законодавства на підприємстві. З урахуванням цього визначається коло посадових обов’язків:

 1. аналіз екологічних критеріїв з метою вибору безпечної сировини, виробничої технології і обладнання;
 2. розрахунок норм і податків для компенсації викидів в навколишнє середовище;
 3. отримання дозволів та ліцензій в органах управління, у тому числі і оформлення документації на поводження з відходами;
 4. зміна характеристик продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності на ринку;
 5. взаємодія з іншими підрозділами (бухгалтерія, виробничі відділи), проведення інструктажів з екологічним нормам і стандартам;
 6. складання інструкцій, що стосуються складування, зберігання і утилізації відходів;
 7. збір та аналіз інформації. Екологові надходять відомості про кількість і характеристика забруднювачів, що утворюються відходи і варіантах утилізації;
 8. співпраця з контролюючими службами та інстанціями;
 9. захист прав підприємства під час перевірок та інспекцій.

Інспектору з охорони навколишнього середовища необхідно досконало знати діючі законодавчі акти, стежити за появою оновлень і вміти правильно впроваджувати нововведення з метою забезпечення легальної діяльності підприємства.

Стандартні інструкції в роботі еколога

При виявленні порушень положень нормативних актів екологзобов’язаний інформувати керівника відділу або директора підприємства про можливі штрафи та інші проблеми. Еколог повинен ініціювати розгляд і прийняття природоохоронних заходів. У його посадові обов’язки входить вивчення досвіду інших підприємств, які успішно використовують більш ефективне обладнання або системи мінімізації забруднень.

З метою аналізу діяльності і складання планів по розробці заходів, спрямованих на підвищення екологічної безпеки виробничих процесів, еколог повинен отримувати необхідну інформацію, розбиратися в технічному обладнанні.

З чого почати фахівцю

Щоб не впадати в паніку, пропонуємо ознайомитися з короткою інструкцією. Вона допоможе приступити до виконання робочих обов’язків, не загубивши важливі моменти:

 • Вивчення посадової інструкції інженера-еколога.

Документ, в якому детально прописані всі повноваження, права та обов’язки, покладені на фахівця. У більшості випадків це докладний керівництво до дії, складене професійною мовою.

 • Знайомство з діяльністю підприємства.

Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно заручитися компетентної допомогою досвідченого співробітника. Наприклад, керівника екологічного відділу, якщо він є на підприємстві, або головного інженера. Людина повинна бути компетентним у виробничих питаннях, які знаються на поточні події. При огляді території слід звертати увагу на:

 1. особливості технологічного процесу;
 2. розташування будівель підприємства (цеху, офіси, де працюють керівники підрозділів);
 3. джерела забруднень навколишнього середовища;
 4. місця скупчення відходів, чи є спеціальні полігони, контейнери, як вони розташовані і ін .;
 5. дотримання нормативних і санітарних вимог;
 6. наявність зелених насаджень тощо.

Важливо! Екологові обов’язково потрібно розуміти основи технологічного процесу і знати, яке обладнання використовується, наскільки воно ефективно, які очисні споруди встановлені, яка сировина та наскільки доцільно його застосування.

 • Вивчення документів, наявних на підприємстві.

Всі важливі папери можна умовно розділити на три категорії:

 1. дозвільна документація. До неї відносяться всі допуски, паспорта і ліцензії, які вже отримані (в тому числі, проектна документація, ОВНС). Потрібно перевірити терміни дії і моменти, що стосуються нормативів. Сюди ж належить листування з органами нагляду і приписи (якщо були);
 2. статутні та інші внутрішні документи. До цього переліку входять юридичні папери (свідоцтво про держреєстрацію, листування з податковою, статут підприємства, дозволу на землекористування і т. Д.), Накази, звіти і протоколи аналізів, відомості;
 3. договори зі сторонніми організаціями на обслуговування обладнання, утилізацію або вивезення відходів.

Пропонуємо алгоритм дій, які повинен дотримуватися еколог з охорони навколишнього середовища на підприємстві, у вигляді таблиці:

Напрямок Інформація
Охорона атмосферного повітря

· інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин;

· дозволу на викиди, норми ПДВ;

· паспорта на ГОУ, графік перевірки ефективності;

· облік викидів в атмосферу

Поводження з відходами

· інвентаризація та паспорта відходів;

· виробляється чи роздільне збирання;

· обладнання місця зберігання відповідно до вимог законодавства

Водокористування

· дозвіл на спеціальне водокористування;

· норми споживання;

· облік водокористування;

· як проводиться очищення вод, скиди у водні об’єкти / каналізацію;

· контроль скидів;

· лабораторні аналізи

Санітарно-захисна зона

· чи відповідає СЗЗ категорії підприємства;

· проектна документація на СЗЗ;

· чи є приписи контролюючих органів;

· план контролюючих заходів, його дотримання;

Загальна діяльність підприємства

· чи розроблено проектну документацію і матеріали ОВНС;

· Висновок ОВС, при необхідності;

· чи є план після проектного моніторингу, як він проводиться;

· чи є приписи контролюючих органів, як вони виконуються

Загалом і в цілому хто відповідальний за звітність, здається вона в термін
Two engineers shake hands in front of solar panels and a wind turbine
 • Розробка власного плану дій.

Узагальнити в єдиний список всі звіти, які повинен подавати інспектор з охорони навколишнього середовища щомісяця / квартал / рік. Відповідно до нього розподіліть інформацію, яку потрібно отримувати з певною періодичністю. Головне, щоб всі дані подавалися вчасно. Визначте відповідальних за кожну ділянку роботи і налагодьте з ними контакти.

Корисно! Завжди десь знайдеться «слабка ланка», наприклад, вдасться виявити порушення законодавства або відсутність нормативного документа. Негайно почніть вирішувати це питання, повідомивши про нього начальству. Недостатньо тільки озвучити наявність проблеми. Еколог повинен грунтовно підготуватися: детально описати суть того, що відбувається, висвітлити можливі ризики, запропонувати адекватні рішення. Головні цілі – привернути увагу до проблеми і усунути її.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}