Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Здійснення ОВД з введенням від 18 грудня 2017 року в дію Закону України “ Про оцінку впливу на довкілля ” (далі – Закон) є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону. Даний перелік поділено на дві категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля:

Перша категорія включає: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; деякі категорії хімічного виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо.

Друга категорія включає: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо.

Законодавець передбачив уповноважений центральний орган виконавчої влади (Міністерство екології та природних ресурсів України ) та уповноважений територіальний орган ( відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ) , на які покладені функції здійснення ОВД.

Спеціалісти нашої компанії, вже маючи досвід у виконанні даної послуги, допоможуть та проконсультують Вас з питань щодо даної процедури. На етапі планованої діяльності, звернувшись, ми допоможемо від початку процедури до кінцевого результату.

Для початку роботи виконання процедури ОВД необхідно:

 1. надати вихідні дані для здійснення оцінки впливу на довкілля щодо об’єкту планованої діяльності;
 2. узгодити план дій, затвердивши графік проходження процедури ОВД з обох сторін, що є невід’ємною частиною договору.

Послуга виконання процедури оцінки впливу на довкілля включає:

 • Підготовка та розміщення повідомлення з оцінки впливу на довкілля в Єдиному реєстрі ОВД (за допомогою цифрових ключів Замовника);
 • Пошук друкованих засобів масової інформації;
 • Оприлюднення повідомлення з ОВД в 2-х ЗМІ;
 • Оприлюднення повідомлення в органах місцевого самоврядування;
 • Підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення;
 • Розміщення  Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення в Єдиному реєстрі (за допомогою цифрових ключів Замовника);
 • Оприлюднення оголошення з ОВД в 2-х ЗМІ;
 • Оприлюднення оголошення в органах місцевого самоврядування, розміщення Звіту з ОВД для ознайомлення громадськості;
 • Координація дій із додержанням строків виконання процедури;
 • Підготовка доповіді на громадські слухання;
 • Участь представника від нашого підприємства у проведені громадських слухань;
 • Підготовка письмових відповідей на зауваження та пропозиції від громадськості, в разі необхідності;
 • Координація суб’єкта господарювання на всіх етапах виконання процедури;
 • Отримання висновку з ОВД в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Строк повного комплексу послуг супроводження процедури ОВД «під ключ» складає до 120 робочих днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від масштабу впливу планованої діяльності (одна область, кілька областей, транскордонна) та складності виконання проекту.

Всі документи розробляються на основі наданих достовірних даних та розміщуються у Єдиному реєстрі ОВД тільки після погодження Замовника.

В разі потреби, ми можемо надати послугу тільки з розробки Звіту з ОВД, але виконання нами повного комплексу послуг по проходженню процедури ОВД «під ключ» буде для Вас гарантованим отриманням кінцевого результату, тому що на кожному етапі проходження процедури ми берм на себе персональну відповідальність!