Післяпроектний моніторинг (ППМ) ОВД

Післяпроектний моніторинг (ППМ) – є цілісною системою заходів, що покликана інформувати про зміну параметрів, що несуть в собі зміни в навколишнє середовище і по мірі можливостей передбачати та контролювати їх.

Коли здійснюється моніторинг:

ППМ здійснюється, якщо це передбачено висновком з ОВД.

Відповідно ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Післяпроектний моніторинг: «Cуб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.»

Ми пропонуємо супровід Вашого підприємства для вчасного та якісного виконання програми та плану післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності.

Послуга включає

 • Розробку індивідуальної програми та плану післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності чи об’єкту

 • Розробку графіка післяпроектного моніторингу та узгодження його з уповноваженим територіальним/центральним органом (Мінприроди, Департаментом/Управлінням екології та природних ресурсів ОДА).

 • Підготовку Звіту за результатами проведення необхідних досліджень*:

 • ґрунтів (якісний та кількісний аналіз);

 • води (питної, стічної, зворотної, поверхневих і підземних вод);

 • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 • факторів фізичного впливу (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання);

 • впливу на флору та фауну (орнітологічні, іхтіологічні дослідження та спостереження);

 • впливу від здійснення планованої діяльності під час будівництва;

 • впливу від здійснення планованої діяльності в експлуатаційний період;

та подання Звіту до уповноваженого територіального/центрального органу.

 • Розробку заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля у випадку виявлення розбіжностей із здійсненою процедурою ОВД

 • Супровід підприємства та контроль виконання умов у затверджений термін.

* Вартість проведення досліджень та лабораторних замірів, оговорюється окремо під час розробки індивідуальної програми та плану післяпроектного моніторингу, згідно висновку з ОВД.

Строк надання послуги складає 365 календарних днів з наданням результату послуг, протягом 30 календарних днів після спливу граничного терміну для здійснення заходів щодо післяпроектного моніторингу відповідно до умов висновку з ОВД.

Вартість виконання послуги Післяпроектного моніторингу складається індивідуально, залежить від періодичності подачі  та складності звіту.

УВАГА!

РИЗИКИ у разі невиконання ППМ

 1. Анулювання висновку з ОВД.
 2. Припинення провадження планованої діяльності
 3. Заборона господарської діяльності.

 

ОБГРУНТУВАННЯ

Стаття 13. Післяпроектний моніторинг:

П.1. Якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля (ОВД), суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення. Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля. За результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, суб’єкт господарювання та уповноважений територіальний орган, уповноважений центральний орган узгоджують вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля.

Стаття 16. Тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля:

П.2. Діяльність підприємств тимчасово забороняється (зупиняється) у разі порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, зокрема у разі недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проєктах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, — до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов.

Стаття 12. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля:

П.2. Порушення процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, безпідставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування результатів участі громадськості, інші порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля є підставами для скасування висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності в судовому порядку.

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ

ВЛАСНА ЛАБОРАТОРІЯ

Гарантуємо якісне виконання вимог, щодо всіх необхідних досліджень, завдяки власній спеціалізованій та сертифікованої лабораторії

РОБОТА «НА ВЧОРА»

Терміново долучаємося до процесу. Находимо та професійно втілюємо оптимальні рішення, контролюємо всі етапи, запобігаємо виникненню розбіжностей та відхилень.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Допомагаємо у врегулюванні проблемних питань в ході виконання післяпроектного моніторингу. Економимо Ваші час та гроші при отриманні якісного результату.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!

Наші фахівці мають багатий досвід виконання робіт з моніторингу!