Ліцензія на централізоване водопостачання та (або) водовідведення

Відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

Послуга з отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення включає підготовку  наступного пакету документів:

  • відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;
  • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
  • копія документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка має право здійснювати виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;
  • заява;
  • відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;
  • схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена керівником суб’єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку.

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення видається органами місцевих облдержадміністрацій.

Строк та вартість повного комплексу послуг з отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення «під ключ» складається індивідуально.