Гранично допустимі скиди (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами

 

Проекти нормативів гранично-допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти, розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, затверджуються та видаються одночасно з дозволом.

ГДС речовини — маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу.

При розробці проектів нормативів ГДС враховуються наступні показники:

  • норми якості води в контрольних створах водних об’єктів;
  • фонова якість води водного об’єкта;
  • умови скиду зворотних (стічних, скидних, дренажних) вод;
  • розрахункові умови скиду зворотних вод;
  • асимілююча спроможність водного об’єкта, тобто здатність прийняти певну масу речовини в одиницю часу без порушення норм якості води;
  • гранично допустимі скиди (ГДС) речовин;
  • тимчасово погоджені скиди речовин;
  • план заходів щодо досягнення ГДС речовин;
  • гранично допустимий рівень токсичності зворотної води та ін.

Строк та вартість з розробки поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води складається індивідуально.