Отримання Дозволу на спеціальне водокористування

Відповідно до Водного Кодексу України спеціальним водокористуванням вважається забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Дозвіл на спеціальне водокористування – дозвільний документ з обмеженим терміном дії, який видається органом виконавчої влади на місцях. За терміном дії види дозволів поділяються на довгостроковий дозвіл на спецводокористування та короткостроковий. Короткостроковий дозвіл видається на термін до 3 років, довгостроковий має термін до 25 років.

Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування визначений Постановою Кабінета Міністрів України від 13.03.2002р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування» у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Послуга отримання Дозволу на спеціальне водокористування  включає підготовку  наступного пакету документів:

  • Заява
  • Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення
  • Опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод
  • Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо)
  • Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
  • Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів)

Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, – Держводагентством. У разі здійснення спеціального водокористування на прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог міжнародних договорів.

Строк повного комплексу послуг з отримання Дозволу на спеціальне водокористування «під ключ» складає до 120 календарних днів. Вартість складається індивідуально, залежить від обсягів забору та використання води, обсягу скидання забруднюючих речовин, умов водокористування, категорії водного об’єкту для водокористування, потреби в додаткових дослідженнях, виконання водоохоронних заходів та ін. факторів.