Надаємо послуги:

Отримання Дозволу на спеціальне водокористування
Розробка індивідуальних поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції
Розробка проекту гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами
Розробка паспорту артезіанської свердловини
Отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення
Розроблення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води