12.12.2019 прийнято Закон України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» №377-IX, введення в дію якого, відбудеться 01.01.2021. Закон розроблено відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме – Директиви 2003/87/ЄС про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Даний Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Крім того, єдина система моніторингу, верифікації та звітності є  важливою частиною шляху впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, та найважливіше – повинна сприяти скороченню антропогенних викидів парникових газів, що є безперечно найважливішим у боротьбі зі змінами клімату.

Викиди парникових газів в атмосферуЗ 2021 року в Україні буде впроваджено обов’язковий облік парникових газів. Якщо розглядати порядок, за яким необхідно рухатися підприємствам, можна виділити наступні кроки.

 1. Першим кроком є проведення державної реєстрації установок, які здійснюють викиди парникових газів в атмосферне повітря у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Порядок реєстрації визначений ст. 9. ЗУ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».
 2. Другий крок – затвердження уповноваженим органом плану моніторингу для підприємств, що мають зареєстровані установки, які здійснюють викиди парникових газів в атмосферне повітря.
 3. Третій крок – проведення моніторингу та складання звітів операторів.
 4. Четвертий – верифікація звітів, у акредитованих установах.
 5. П’ятий, та останній, подання звіту оператора разом з верифікаційним звітом на затвердження до уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок.

ЗУ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» визначає:

 • сферу дії закону;
 • порядок організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації;
 • адміністративні послуги у цій сфері; права та обов’язки оператора і верифікатора;
 • адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства у відповідній сфері тощо.

Викиди парникових газів антропогенного характеруДля розуміння процедури моніторингу, та суті нововведень слід перш за все з’ясувати значення основних термінів, які використовуються у Законі.

 1. Верифікатор – юридична особа, акредитована відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, яка проводить верифікацію.
 2. Оператор – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні. (Слід зазначити, що Верифікатор повинен бути незалежним від оператора та уповноваженого органу і неупередженим у провадженні діяльності з верифікації.)
 3. Верифікаційний звіт – звіт, що видається верифікатором оператору за результатами верифікації звіту оператора та містить один із таких висновків: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним.
 4. Звіт оператора – звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період.
 5. Викиди парникових газів – надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці.
 6. Парникові гази – гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання.
 7. План моніторингу – документ, який визначає комплекс заходів з моніторингу, розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором до уповноваженого органу для затвердження.

На даний момент, відповідно до ЗУ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» наша Компанія може запропонувати наступні послуги:

 • розроблення та подання на затвердження плану моніторингу;
 • проведення моніторингу відповідно до затвердженого плану;
 • складання Звіту про викиди парникових газів за результатами моніторингу за звітний період;
 • подання звіту на Верифікацію;
 • подання до уповноваженого органу звіту оператора та верифікаційного звіту.

Умови співпраці ви можете уточнити зв’язавшись з нами по телефону, або використовуючи електронну пошту.