Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин

 

Інвентаризація викидів — систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря.

Вимоги щодо підготовки Звіт з інвентаризації регламентовано Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

 

Матеріали інвентаризації використовуються для

 

  • розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об’єктів;
  • розробки нормативів гранично допустимих викидів;
  • регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
  • розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
  • розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Строк виконання послуги розробки Звіт з інвентаризації складає до 30 робочих днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від кількості джерел викиду та групи небезпеки об’єкту