Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (для підприємств I-III групи)

 

Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватись суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами — це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам — підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, – становить сім років, другої групи, – десять років, третьої групи, – необмежений за строком дії.

Послуга щодо отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин включає

  • Проведення інвентаризації джерел викидів та виконання звіту з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами;
  • Розробка документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;
  • Публікації об’яви у засобах масової інформації із зазначенням основної інформації про підприємство, характеристик джерел викидів, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання відповіді держадміністрацій про наявність чи відсутність звернень громадян, щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди;
  • Погодженням з органами Держсанепідслужби;
  • Подача пакету документів до відповідного органу для видачі дозволу згідно процедури.

Ким видається Дозвіл на викиди забруднюючих речовин

  • суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, Мінприроди за погодженням з Держсанепідслужбою;
  • суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи, — обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища через дозвільні центри за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби.

Строк повного комплексу послуг отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин «під ключ» складає до 100 календарних днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від кількості джерел викиду та групи небезпеки об’єкту.

В разі потреби, ми можемо надати послугу тільки з розробки звіту з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин та розробки документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, але виконання нами повного комплексу послуг по проходженню процедури  «під ключ» буде для Вас гарантованим отриманням кінцевого результату.