Надаємо послуги:

Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для підприємств I-III групи)
Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин
Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин
Розробка паспорта установок очистки газу (ГОУ)
Організація здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ
Викиди парникових газів: моніторинг, звітність, верифікація