Моніторинг та верифікація парникових газів – відповідальність та дії

Обґрунтування відповідальности

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення поповнився декількома статтями:

стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
стаття 172-1-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів.

Це пов’язано з тим, що з 01 січня 2021 року набрав чинності  Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – Закон) і впровадилась нова система регулювання викидів парникових газів (система МЗВ)​​​​. Таким чином, з 01 січня 2022 року учасники системи МЗВ повинні виконувати вимоги законодавства у цій сфері, а також бути готовими до позапланової перевірки.

Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» – це передбачено пунктом 7 ст.9 ЗУ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів».

У разі необхідності перевірки достовірності даних, наведених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги, у тому числі для прийняття звіту оператора, а також неподання таких документів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів (виникнення обов’язку щодо подання таких документів) проводить позапланову перевірку.

Для реалізації Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»  прийняті підзаконні акти:

Крім того, на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднено проєкт Акту «Про деякі питання акредитації верифікаторів звітів парникових газів»
 

Який алгоритм дій додержання вимог Закону?

 

Ефективний алгоритм, щодо впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів для операторів установок – процес регламентований та має чіткі строки виконання.

 • 1. Проводимо аналіз, чи поширюються на установку/ки вимоги системи МЗВ, ґрунтуючись на положеннях Закону, Переліку видів діяльності установок, викидів парникових газів, в результаті провадження яких підлягають МЗВ.

Під дію Закону потрапляють оператори, які здійснюють види діяльності, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації» від 23 вересня 2020 р. №880:

 • спалювання палива в установках, загальна номінальна теплова потужність яких перевищує 20 МВт (за винятком установок для спалювання небезпечних або побутових відходів, установок, які використовуються для досліджень, розробки та тестування нових продуктів і процесів, а також установок, що споживають виключно біомасу або біопаливо);
 • устаткування з номінальною тепловою потужністю до 3 МВт не враховується для визначення загальної номінальної теплової потужності установки.

 

Важливо!

Береться до уваги сукупна теплова потужність усіх установок, але при цьому не враховуються для визначення загальної номінальної теплової потужності установки, номінальною тепловою потужністю до 3 МВт:

 • Переробка нафти.
 • Виробництво коксу.
 • Випалювання або спікання, в тому числі агломерація металевої руди (зокрема сульфідної руди).
 • Виробництво чавуну або сталі (первинна або вторинна плавка), в тому числі безперервний розлив, виробнича потужність якого перевищує 2,5 тонни на годину.
 • Виробництво або обробка залізовмісних сплавів (у тому числі феросплавів), якщо загальна номінальна теплова потужність агрегатів із спалювання перевищує 20 МВт; устаткування для обробки залізовмісних сплавів включає, зокрема, прокатні стани, нагрівальні печі, ковальське обладнання, ливарні, устаткування для покриття (плакування) та очищення (протравлення) поверхонь.
 • Виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на добу, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на добу.
 • Виробництво вапна або кальцинація доломіту або магнезиту в печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на добу.
 • Виробництво азотної кислоти.
 • Виробництво аміаку.

 

 • 2. Якщо на установку поширюються вимоги системи МЗВ, готуємося до здійснення її реєстрації.
 • 3. Реєструємо установку в Єдиному реєстрі відповідно до вимог, визначених порядком.

На офіційному сайті Міндовкілля оприлюднено наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Про затвердження Порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 3 лютого 2021 року № 75.

 • 4. Одночасно з підготовкою до реєстрації установки розробляємо план моніторингу, ґрунтуючись на положеннях Закону, Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, проєктах типової форми плану моніторингу, Методичних рекомендацій з оцінки викидів парникових газів за видами діяльності установок та використовуючи рекомендації з окремих питань системи МЗВ, а також прилади та інструменти.

З проектами документів, які розроблені для допомоги операторам та надають детальну технічну інформацію щодо основних вимог системи МЗВ можна ознайомитись на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

 • 5. Після здійснення реєстраційної дії та за наявності розробленого плану моніторингу, подаємо його Міндовкіллю для затвердження засобами Єдиного реєстру. Якщо таке подання здійснюється до дати офіційного оприлюднення на сайті Міндовкілля повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру – подаємо на паперових носіях
 • 6. Враховуючи, що на 1 січня 2021 р. не всі нормативні акти Міндовкілля затверджені, а розробка операторами планів моніторингу не буде завершена, оператор до моменту затвердження плану моніторингу має здійснювати моніторинг за звітний 2021 р. з використанням проекту плану.
 • 7. Проаналізувати вимоги, встановлені Порядком верифікації звіту оператора про викиди ПГ, і ознайомитись з Рекомендаціями з верифікації звіту оператора, на підставі чого визначитись з верифікатором і заздалегідь укласти з ним договір задля забезпечення достатнього часу для перевірки звіту оператора та, за необхідності, коригування плану моніторингу та вчасного подання звіту оператора разом з верифікаційним звітом уповноваженому органу, тобто не пізніше 31 березня 2022 р.

 

Орієнтовні строки виконання робіт:

 

 • Розробка Плану моніторингу складає від 1 до 3 місяців.
 • Здійснення моніторингу викидів парникових газів – 12 місяців.
 • Розробка Звіту оператору – до 1 місяця.
 • Проведення Верифікації Звіту оператора 1-2 місяці.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}