Нормативно-правові доку­­менти

Закон України

"Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 р.

Закон України

"Про відходи" від 05 березня 1998 р.

Водний кодекс України

Від 06 червня 1995 р.

Закон України

"Про охорону навколишнього середовища" від 25 червня 1991 р.

Закон України

"Про оцінку впливу на довкілля" Прийняття від 23 травня 2017 р.

Кодекс України

"Про надра" від 27 липня 1994 р.

ПКМУ 1216

"Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів" від 3 серпня 1998 р.

ПКМУ №118.pdf

"Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми" від 18 лютого 2016 р.

ПКМУ №321

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459" від 13 березня 2002 р.

ПКМУ №1010

"Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" від 13 грудня 2017 р.

ПКМУ №1360

"Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів " від 31 серпня 1998 р.

ПКМУ № 1010

"Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" від 13 грудня 2017 р.

Базельська конвенція

"Про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням" від 01.07.1999 р.

Закон України

"Пропестиицди і агрохімікати" від 31 серпня 1998 р.

Закон України

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Наказ №491

"Про затвердження зразка Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу від 08.11.2006 р.

Постанова № 1120

"Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 р.

Наказ № 595

"Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів" від 20.11.2008 р.

Наказ № 234

"Про затвердження форми заявки, яку подає суб'єкт господарювання для отримання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу " від 18.05.2009 р.

Закон України

"Про ліцензування видів господарської діяльності "