Поводження з небезпечними відходами – як отримати ліцензію?

Життєвий шлях від потрібної речі до непотрібного відходу проходить на підприємстві, установі та навіть у нас вдома. Але чи знаємо ми, куди потім законно подіти ці відходи, кому їх можна передати і що з ними буде далі, після того як їх заберуть? Досить часто про це не задумуються, викидаючи свої відходи у смітник чи передаючи організації, котра не має належних документів, але дарма…

Адже відходи – це речі, матеріали чи предмети, котрі перестали бути потрібними і від яких ми хочемо позбутися. Водночас поняття «відходи як вторинна сировина» вказує, що їх можливо:

 • утилізувати – використати як вторинні матеріальні чи енергетичні ресурси;
 • переробити – виготовити нову продукцію іншим підприємством, для якого це вже буде матеріальна цінність.

 

Для подальшого поводження з відходами, до яких належить:

 • збирання,
 • перевезення,
 • зберігання,
 • оброблення (перероблення, сортування),
 • утилізація,
 • видалення,
 • знешкодження і захоронення,

необхідно передавати їх організації, котра має відповідні дозвільні документи.

Якщо маєте намір здійснювати операції по поводженню з відходами – в першу чергу потрібно отримати Ліцензію, без якої існує загроза притягнення керівника підприємства до адміністративної, а в деяких випадках – і до кримінальної відповідальністі!

Це стосується і суб’єктів господарювання, що утворюють відходи та передають їх організації без наявної чинної Ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі – Ліцензія), пункт 14 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Важливо!

Не підлягає ліцензуванню та сплаті екологічного податку за тимчасове зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають Ліцензію.

Порядок отримання Ліцензії

Порядок отримання Ліцензії визначено у статтях 10-13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), вичерпний перелік документів та вимог – у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446.

Наразі Ліцензії видає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пакет документів направляється:
– нарочно;
– поштовим відправленням з описом вкладення;
– в електронній формі (через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

Документи, що подаються для отримання (переоформлення) Ліцензії:

 • 1. Заява про отримання Ліцензії.
 • 2. Документи відповідно до ліцензійних умов, що включають:
  2.1. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за формою згідно з додатком 2), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання.
  2.2. Відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі.
  2.3. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), за формою згідно з додатком 3.
  2.4. Відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6.
  2.5. Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія.
  2.6. Копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання:
  – паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
  – реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Міндовкіллям;
  – технологічного регламенту.
 • 3. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган).
 • 4. Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, надаються у двох примірниках (у разі подання документів у паперовій формі).
  Один примірник опису видається здобувачу ліцензії з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом уповноваженої особи

 

Обов’язкові вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами:

 

Кадрові вимоги

Ліцензіат повинен мати штатну чисельність спеціалістів відповідного рівня підготовки, а екологічні знання (диплом, сертифікат) є обов’язковою вимогою до посадових осіб. Допуск до поводження з небезпечними відходами дозволяється тільки тим особам, які пройшли професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами. Працівники повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Організаційні вимоги

Ліцензіат здійснює операції у сфері поводження з небезпечними відходами за умови:

 • надання відомостей щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами;
 • наявності плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки);
 • наявності дозвільної документації на викиди та спеціальне водокористування тощо.

Технологічні вимоги

Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну бази (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), місця зберігання (майданчики та складські приміщення).
Виробничі приміщення мають забезпечувати запобігання забрудненню відходами навколишнього природного середовища, на кожне місце чи об’єкт зберігання та видалення відходів складається спеціальний паспорт, збирання та сортування відходів здійснюється за видами та класами небезпеки для подальшого визначення найбільш оптимальних напрямків поводження з ними та ін.

Підставою для залишення заяви про отримання Ліцензії без розгляду є:
 • подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви;
 • заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
  – підписаний особою, яка не має на це повноважень;
  – оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно із Законом;
  – подання заяви з порушенням строків;
  – відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі Ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання Ліцензії є:

– встановлення невідповідності здобувача Ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання Ліцензії;
– виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем Ліцензії.

Терміни

Повідомлення про видачу Ліцензії – до 3-х робочих днів.
Рішення про видачу Ліцензії – 10 робочих днів.

Набуття здобувачем Ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами розміщено на офіційному сайті Міндовкілля (Розділ: Бізнесу – Дозволи та ліцензії – Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами) – файл «Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами».

Отримання Ліцензії є платною адміністративною послугою, вартість якої становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу Ліцензії.

Шлях отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами складний та клопіткий, потребує великого запасу знань у галузі охорони природи та умінь організувати процес поводження з небезпечними відходами.

Замовьте зворотній дзвінок – наші фахівці зв’яжуться з Вами і допоможуть розібратися в усіх питаннях отримання Ліцензії щодо поводження з небезпечними відходами.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}