Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Державними будівельними нормами України А.2.2-1-95 регламентується зміст, склад та послідовність проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Розділ ОВНС  включає

  • причини для проведення оцінки впливу;
  • характеристика фізико-географічних та кліматичних особливостей місцевості чи майданчика запланованої діяльності;
  • загальні особливості проектованого об’єкту та зони його впливу;
  • характерні особливості природного навколишнього середовища та оцінку впливів;
  • характерні особливості соціального навколишнього середовища та оцінку впливі;
  • оцінювання впливу на техногенне навколишнє середовище;
  • заходи та методи для підтримання оптимального стану довкілля та його екологічної стійкості;
  • заяву про екологічні наслідки

Відповідно до змін ПКМУ №560 від 11.05.2011, для об’єктів що підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється Звіт з ОВД, матеріали ОВНС у складі проектної документації не розробляються.

Строк виконання послуги з розробки матеріалів ОВНС складає до 40 робочих днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від складності виконання проекту.