Надаємо послуги:

Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)