Розробка проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

Відповідно до п.5.5 ДСП 173-96 розміри санітарно-захисних зон слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об’єктів.

Проекти організації СЗЗ розробляються для всіх підприємств, що є джерелами впливу на середовище перебування й здоров’я людини, у першу чергу для тих, у межах нормативних санітарно-захисних зон яких розташована житлова забудова, дитячі дошкільні, середні й вищі навчальні заклади, спортивні спорудження, зони відпочинку й інші об’єкти, при розміщенні яких повинне забезпечуватися дотримання вимог до якості навколишнього середовища. Затверджений проект організації санітарно-захисної зони є правовою основою для встановлення (зміни, скасування) меж СЗЗ як ліній містобудівного регулювання території.

Послуга з розробки проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)  включає:

  • розробка проекту санітарно-захисної зони;
  • проходження експертизи проекту СЗЗ в спеціалізованій організації;
  • отримання Протоколу державної санітарно-епідеміологічної експертизи Комісії з питань встановлення та змін розмірів СЗЗ;
  • отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Строк повного комплексу послуг розробки проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)  «під ключ» складає до 120 робочих днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від кількості джерел викиду та складності об’єкту.