Проведення екологічного аудиту підприємства

Законом України «Про екологічний аудит» визначаються основні правові та організаційні засади проведення екологічного аудиту, який покликаний підвищити екологічну обґрунтованість та ефективність підприємств незалежно від форми власності і виду діяльності. Згідно закону екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. Розрізняють добровільний та обов’язковий екологічний аудит.

Обов’язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

  • банкрутство;
  • приватизація;
  • передача в концесію об’єктів державної і комунальної власності;
  • передача або придбання в державну або комунальну власність;
  • передача в довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;
  • створення на основі об’єктів державної і комунальної власності спільних підприємств;
  • екологічне страхування об’єктів;
  • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону;
  • у інших випадках, передбачених законом.

Добровільний аудит здійснюється за ініціативою керівництва об’єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (потенційний покупець, фінансова установа, або ін.)

Наша компанія має відповідну кваліфікацію для здійснення екологічного аудиту, та задовольняє всі необхідні для цього вимоги законодавства. Як результат після виконання даної послуги екологічним аудитором буде надано Звіт з проведення екологічного аудиту, що являється професійною оцінкою об’єкта, яка ґрунтується на доказах екологічного аудиту, надані рекомендації щодо виправлення порушень екологічного законодавства та аудиторський висновок, що є офіційним документом для контролюючих організацій і судових органів при вирішенні спірних питань, пов’язаних з необгрунтованими екологічними платежами і штрафними санкціями.

Строк та вартість надання послуги складається індивідуально, залежить від об’єму робіт та можливих додаткових досліджень.