Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Розробка екологічної документації підприємства, нарешті, стала звичним для всіх поняття. Підготовкою проектів, звітів та дозвільної документації у сфері екології, на сьогодні, займаються як спеціалізовані організації, так і відповідні посадові особи підприємств, без залучення підрядників. Основними напрямками у сфері природоохоронного законодавства, за якими треба розробляти дозвільні документи є:

Стосовно останнього пункту ми вирішили висловити експертну думку.

 Україна очікує прийняття Порядку вже 6 років.

 Враховуючи кількість редакцій Закону України «Про відходи» неможливо не звернути увагу на ті зміни, які були впроваджені у сферу поводження з відходами з моменту прийняття основного нормативно-правового акту у цій сфері, до сьогодення.

На протязі довгого часу всі суб’єкти господарської діяльності, діяльність яких приводить до утворення відходів, згідно із Законом України «Про відходи» та на виконання Постанови КМУ No 1218 від 03.08.1998р. «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» повинні були щорічно отримувати Дозвіл на утворення та розміщення відходів та погоджувати проекти лімітів на утворення та розміщення відходів, але, враховуючи зміни у дозвільній системі, порядок отримання цих документів почав поступово змінюватися. У зв’язку з публікацією Постанови КМУ від 7 серпня 2013 No 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких Постанов КМУ» були внесені зміни у Постанову КМУ No 1218 від 03.08.1998р. «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів». Ці зміни полягали у тому що відтепер ліміт на утворення та розміщення відходів отримується суб’єктами господарювання, Пзув яких перевищує 1000 умовних одиниць, терміном на три роки. До Постанови були включені категорії суб’єктів господарювання які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, до яких відносяться власники відходів, що не підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до Постанови КМУ від 31 серпня 1998 року No 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», які у свою чергу повинні щорічно подавати через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг Декларацію про утворення відходів.

Декларація на відходи

Введення у Закон терміну «Декларація» дещо спростило механізм отримання дозвільних документів у сфері поводження з відходами, але треба зазначити:

Декларація — це звітні та прогнозовані дані, щодо об’ємів утворення відходів, і не є документом дозвільного характеру!

Відтепер підприємства, організації та установи, мали змогу отримувати ліміти на утворення та розміщення відходів строком на три роки, або щорічно подавати декларацію про утворення відходів, в залежності від їх загального показника утворення відходів. Але на цьому моменті зміни у законодавстві не припинились.

Зміна в Законі України для спрощення дозвільної процедури

У квітні 2014 року був прийнятий Закон України «Про скорочення кількості документів дозвільного характеру та внесення змін в деякі законодавчі акти щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності». Відповідно до даного Закону були внесені зміни й у практику отримання дозволів у сфері управління відходами, запроваджено єдиний Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та Декларацію на відходи (для об’єктів, де Пзув не перевищує 1000 умовних одиниць).

Зокрема, було скасовано дозвіл на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами, дозвіл на розміщення відходів, погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів, дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, дозвіл на зберігання та видалення відходів, спеціальний дозвіл на розміщення відходів та деякі інші документи дозвільного характеру.

Такий крок значно спрощує дозвільні процедури, проте порядок надання нового дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами не було затверджено не тільки протягом визначеного законом тримісячного терміну, але й станом на сьогодні.

Як наслідок, з 26 квітня 2014 року тимчасово зупинилося прийняття заяв на отримання дозволів на утворення та розміщення відходів до прийняття оновленого порядку видачі документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами. Міністерство екології та природних ресурсів України у своєму листі від 20.05.2014 р. N 7/1409-14 відзначило, що з 26 квітня 2014 року суб’єкти господарювання можуть провадити господарську діяльність без одержання лімітів на утворення та розміщення відходів та дозволів на розміщення відходів. Проект нового порядку видачі дозволу на операції у сфері поводження з відходами розроблений Міністерством екології та природних ресурсів і оприлюднений на сайті, однак досі не затверджений. Затримка прийняття нового порядку видачі дозволу на операції у сфері поводження з відходами призвела до того, що протягом принаймні п’яти років дані дозвільні документи не видавалися. Державна регуляторна служба України неодноразово зверталося до Мінприроди щодо необхідності врегулювання питання видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, однак жодних роз’яснень не було отримано.

Враховуючи ситуацію, що склалася були внесені зміни у Закон України «Про відходи», в актуальній редакції з нього виключено термін «ліміти на утворення та розміщення відходів», і включені такі визначення як «декларація про утворення відходів» та «дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами».

Проблема невідповідності вимог законодавства ускладняється і тим, що Закон вже трактує нові обов’язки та вимоги щодо отримання документів дозвільного характеру, а натомість, у зв’язку з довготривалою затримкою прийняття нового порядку, Постанова КМУ No 1218 від 03.08.1998р. «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» досі визначається як чинна.

Виходячи з вищезазначеного не складно зробити висновок, про те, що на сьогодні наявність правових колізій у сфері поводження з відходами, не тільки заважає суб’єктам господарювання вести діяльність згідно з вимогами діючого законодавства, але й суттєво перешкоджає можливість адаптувати національне законодавство до європейських вимог.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}