Закон

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року №2707-ХІІ

Постанова

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи від 13 березня 2002 р. N 302

Постанова

Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря від 13 грудня 2001 р. N 1655

Постанова

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря від 13 березня 2002 р. N 300

Постанова

Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях від 13 березня 2002 р. N 301

Постанова

Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню від 29 листопада 2001 р. N 1598

Наказ

Про затвердження Змін до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі від 30.07.2001 № 286

Наказ

Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсягивикидів, для отримання дозволуна викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ організацій та громадян-підприємців від 09.03.2006 N 108

Наказ

Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві N 7 від 10.02.95

Наказ

Про внесення змін до Правил технічної експлуатації установок очистки газу від 26.11.2015 № 454